Starta Restaurang

Att starta restaurang är en dröm för många, och för de allra flesta stannar det vid just en dröm. Men några väljer att ta sin dröm på allvar och faktiskt göra slag i saken. Så vad behöver man tänka på då för att komma igång? Det är ingen liten sak att dra igång en egen restaurang och man behöver tänka på allt från att hitta ett passande namn som inte redan finns och hur uppstarten ska finansieras då det bör finnas en ekonomisk trygghet. Antingen har man sparat ihop till ett eget kapital, har en finansiär eller så får man ta lån för att kunna starta verksamheten. En lokal som är lämplig och godkänd för att driva restaurang i måste man också ordna. Man måste också hitta personal som kan jobba med servering och tillagning av maten och personal som kan hjälpa en att sköta ekonomin då det blir mycket pappersarbete att sköta.

Det kan vara bra att börja med att göra en checklista för alla punkter man behöver checka av innan man kan starta restaurang. När man har tittat på lämplig lokal och har en tillräckligt god ekonomi för att kunna starta upp bör man tänka igenom vilken typ av restaurang man ska starta. Kanske vill man servera alkohol till maten, tillverka eget livsmedel på plats i köket eller kanske erbjuda livemusik och annan underhållning ibland. Lokalen bör ha tillgång till vatten och avlopp samt toalett för besökande gäster. Man bör också fundera över hur marknadsföringen ska se ut så att man når ut till sina tilltänkta gäster – ska man sköta detta själv eller anlita en reklambyrå? Även betalning bör man tänka på, om man ska ta emot kontanter eller bara ta kort. Man bör ansöka om att få ett certifierat kassaregister för att kunna ta emot betalningarna samt att alltid kunna erbjuda kvitto.Starta restaurang

Ifall du planerar att utnyttja en lokal till restaurang som inte tidigare varit det behöver du ansöka om bygglov. Detta gäller givetvis även om du har tänkt dig att bygga en helt ny lokal. Då bör man också tänka på att det ska finnas fungerande brandskydd i lokalen, samt att den ska vara anpassad även för handikappade personer. När man bestämt sig för vart lokalen ska ligga eller hittat en lämplig, befintlig lokal bör man hitta en leverantör av livsmedel samt även köksutrustning. Ifall man har tänkt sig en viss nisch på restaurangen kan det vara en bra idé att ta kontakt med en person som jobbar med inredning för att få hjälp att förverkliga hur lokalen ska se ut. Det tillkommer dessutom en hel del föreskrifter man bör ha i åtanke – bland annat regler från livsmedelsverket om hur maten ska hanteras och presenteras. Detta gäller särskilt för att underlätta för gäster med allergier.

  • Vilken företagsform ska jag välja för en restaurang?

    Det går bra med de flesta företagsformer, men ett aktiebolag är det vanligaste. Detta eftersom man ska ha anställd personal, man får en större trovärdighet samt att företagsnamnet skyddas i hela landet. För att starta ett eget aktiebolag krävs det att man har ett kapital på minst 50 000 kr.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    För att starta en restaurang krävs det att man har ett serveringstillstånd för att få servera livsmedel samt att man har ett alkohol-tillstånd om man har tänkt sig att servera alkohol. Det kan även behövas tillstånd för uteservering, bygglov, sophämtning, hantering av avfall, samt att man har giltigt brandskydd och tillstånd för underhållning, bland annat.