Starta Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett företag som handlar med aktier och andra värdepapper. Bolaget har vanligen långa horisonter, och tydliga idéer för vad innehavet ska ge för resultat. Målet kan vara att enbart tjäna pengar, eller att tjäna pengar och främja ett eller flera värden i samhället eller på finansmarknaden.

De som investerar i ett investmentbolag blir indirekt delägare i de företag som bolaget har investerat i. Det gör att det är populärt att investera i den här typen av bolag. Det kan därför verka lockande att starta ett investmentbolag, men det kräver att man har en hel del kapital att satsa.

Funderar du på att starta bolag? Dooer ger dig busenkel bokföring till fast pris. Läs mer här.

Starta investentbolagDrömmer du om att kunna försörja dig på att hjälpa andra att bygga upp ett kapital? Då är det kanske dags att starta investmentbolag. Ett sådant företag har som sin huvudsakliga verksamhet att äga och förvalta värdepapper i syfte att erbjuda sina delägare en så kallad riskfördelning. Kort sagt tar ett investmentföretag på sig uppgiften att bygga upp ägandet av en vinstgivande aktieportfölj. Som delägare i investmentföretaget har man sedan rätt att ta del av de vinster som bolagets aktieinnehav ger upphov till. Att starta ett investmentbolag kan alltså vara ett utmärkt alternativ för dig som har bra känsla för aktiemarknaden och kunskaper om värdepapper. Det finns dock ett antal saker du bör tänka igenom innan du tar dig an utmaningen att bygga upp ett investmentbolag. Eftersom verksamhetens syfte är att förvalta andra människors förmögenheter finns det en hel del formella och informella hinder du måste ta dig över innan du har ett framgångsrikt investmentbolag.

För att starta ett investmentbolag måste du starta ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, och sedan ansöka om tillstånd att handla med värdepapper på kommersiell grund. Ansökan görs hos Finansinspektionen, och ansökningsavgiften är  350 000 kronor. Om du väljer att driva ditt investmentbolag i form av ett aktiebolag behöver du också ett aktiekapital om minst 50 000 kronor. Har du inte 400 000 kronor kan du alltså inte starta ett aktiebolag som handlar kommersiellt med värdepapper.

Ett alternativ kan dock vara att äska pengar genom att erbjuda personer i ditt nätverk att bli delägare i företaget. För att du ska lyckas med detta är det viktigt att du kan motivera dem att investera. Här kan det, återigen, underlätta om du har en tydlig inriktning på ditt företag, exempelvis en fråga som du vill främja med företagets investeringar. Ett annat alternativ är att ta ett banklån för att få ihop de pengar som krävs till ansökningsavgiften.

Ett investmentbolag betalar inte reavinstskatt, och kan inte heller göra förlustavdrag på delägarrätter som aktier eller optioner. Istället betalar bolaget schablonskatt på 1,5 % av portföljens värde vid ingången av året. Utdelningar som kommer företaget till del genom portföljen är skattepliktiga, men kan dras av när utdelningen går vidare till spararna, som är delägare i företaget.

Vad krävs av dig som startar?

För det första måste du naturligtvis ha vissa kompetenser för att kunna starta investmentbolag. Du behöver inte bara rätt utbildning i fråga om handel med värdepapper, utan bör därtill ha skaffat dig en hel del praktisk erfarenhet inom branschen. Den som driver ett investmentbolag måste ha goda kunskaper i att investera, utveckla bolag och inte minst i att sälja dem. Genom att mejsla fram en specifik filosofi för investeringarna går det också att attrahera sparare som bekänner sig till samma filosofi.

Visst har vi väl alla hört talas om underbarn som lyckats bygga sig förmögenheter på aktiehandel utan någon som helst utbildning eller tidigare erfarenhet. Sådana människor är dock sällsynta och de förvaltar dessutom sina egna pengar, snarare än att ansvara för andra människors livsbesparingar. Universiteten erbjuder en mängd kurser som alla faller inom så kallad investment banking. Du kan studera allt som berör handel med värdepapper, från det juridiska ramverket till det faktiska hantverket. Genom att välja rätt program eller kurser under din utbildning får du ett bra grepp om investeringsstrategier och andra viktiga delar av att driva ett investmentbolag. Efter din utbildning är det ovärderligt att ta till dig kunskaper från erfarna bankirer som redan gjort den resa du har framför dig.

Hur bra din utbildning än är, finns det inget som slår praktiskt erfarenhet. Försök därför ta anställning hos välrenommerade investerare och sug åt dig så mycket kunskap och erfarenhet som möjligt. Om ditt mål är att starta ett eget investmentföretag bör du komma ihåg att framgångsrikt förvaltande av aktier bara är halva receptet på framgång. För att kunna locka nya delägare och få in kapital måste du vinna förtroende bland intressenter. Att kunna visa upp ett bra CV kommer därför vara A och O för framgång under ditt investmentbolags tidiga liv. För att människor ska våga betro sina livsbesparingar till dig räcker det inte att du har rätt teoretiska kunskaper och en stark tro på din egen kompetens. Du måste också kunna belägga dina goda egenskaper och för det syftet finns inget bättre kvitto än din arbetslivserfarenhet. Med tiden kommer naturligtvis din egen rörelses resultat att bli det främsta argumentet för att vinna andras förtroende.

  • Vilken företagsform ska jag välja för ett investmentbolag?

    Ett investmentbolag kan enligt inkomstskattelagen drivas i form av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Ett aktiebolag är lämpligast för dig som vill starta ett eget investmentföretag, eftersom det kan bildas av en person som sedan kan sälja andelar till fler parter. En ekonomisk förening kräver att två fysiska eller juridiska personer går samman för att bilda föreningen. Föreningen har å andra sidan fördelen att kunna ha ett brutet räkenskapsår.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    För att handla med värdepapper på kommersiell grund krävs tillstånd. Detta gäller alla så kallade värdepappersrörelser och regleras i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Finansinspektionen är den myndighet som ger tillstånd och utövar tillsyn enligt lagen. Ansökningskostnaden för ett tillstånd till att driva värdepappersrörelse kostar 350 000 kronor. Handläggningen sker inom fem månader från att avgiften mottagits av Finansinspektionen.

Vad är ett investmentföretag?

Ett investmentföretag är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening

  • som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar
  • vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda andelsägarna riskfördelning
  • som ett stort antal fysiska personer äger andelar i
Starta investmentbolag