Starta HVB hem

Starta HVB-hemDet finns mycket att tänka på för dig som funderar på att starta hvb hem. Först och främst måste du förstå att du kommer att arbeta med och för människor som har särskilda behov, vilka ibland kan vara komplicerade och krävande att handskas med. Du kan använda dina grundkunskaper som medmänniska för att förstå de du kommer i kontakt med i din verksamhet, men att ha en god känsla för att kommunicera och en stor dos tålamod är otroligt viktigt. Du kommer att driva en verksamhet som stöttar, fostrar eller vårdar andra människor. Därför är det bra om detta är något du brinner för. Trivs du med att ta hand om andra och se dem utvecklas, och vill göra det under en längre period som du till viss del själv sätter ramarna för, är detta viktiga arbete kanske något som passar just dig. Fundera noga över vilka utmaningar du kan möta, och kom ihåg att det också kan vara både utvecklande och roligt.

En vistelse på ett hvb hem ska vara meningsfull för de som bor där. Det kan vara hela familjer, personer med missbruksproblematik eller ensamkommande barn som söker asyl. Du som vill starta hvb hem måste bestämma dig för vilken sorts människor du vill stödja i din verksamhet, och för att göra det kan du fundera på vilka som skulle kunna trivas på just ditt hem. Kommer det att ligga långt från stan eller nära, är det stort eller litet och hur ser omgivningen ut? Vad är du för person själv? Du kanske har viktiga erfarenheter och kunskaper som kan hjälpa särskilda personer i behov av stöd att ta sig igenom den svåra perioden, och komma ut starkare på andra sidan. Om inte du själv har sådan kunskap, kanske du är duktig på att rekrytera eller rentav känner någon du skulle vilja anställa som föreståndare på hemmet. Om du tänker efter före, kommer verksamheten att gå lättare att driva och dessutom blir det enklare att få nödvändiga tillstånd.

Idag är det tyvärr vanligt att hvb-hem startas utan ordentlig säkerhet på plats, eller att förarbetet inte är ordentligt genomfört. Detta får förödande konsekvenser för de boende, för ägarna och inte minst för de anställda. För att undvika att något ska gå fel på ditt hvb hem är det väldigt viktigt att du ser över vilka säkerhetsfunktioner som behövs och att dessa fungerar. Du som ägare kan bli ansvarig om någonting går fel och det kan stå dig dyrt både ekonomiskt och emotionellt. Om du genomför regelbundna undersökningar av olika säkerhetsrutiner, ser över om det finns en hotbild för de anställda eller de boende samt agerar med sunt förnuft är risken dock liten att något händer. Men kom ihåg att driva att hvb hem innebär ett stort ansvar, och du som vill starta ett hem av detta slag ska vara medveten och påläst. Med det sagt gör du ett värdefullt jobb som kan vara fantastiskt givande. Dessutom kan du naturligtvis ha duktiga anställda till din hjälp.

  • Vilken företagsform ska jag välja för ett hvb hem?

    Vilken bolagsform du väljer beror på vilket mål du har med ditt hvb hem. Många väljer aktiebolagsformen för att det placerar bolaget, hemmet, en bit från dig som enskild person. Du som startar enskild firma kommer att personligen behöva agera part i eventuella tvister som kan uppstå. Om du startar ett aktiebolag blir tvisterna mellan motparten och bolaget.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    För att starta hvb hem krävs särskilt tillstånd som du måste ansöka om skriftligen. Du ansöker hos IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Tänk på att ju bättre planerad din verksamhet är desto troligare är det att du får tillståndet. Det är också viktigt att vara medveten om den mängd lagar som reglerar detta område, exempelvis socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen.