Ett holdingbolag äger flera dotterbolag

Glödlampor på rad