Starta Gym

Funderar du på att Starta gym? Det är dröm för många och en affärsidé som faktiskt är fullt möjlig att realisera. Att det finns en marknad för gym är uppenbart och om man har möjlighet att bli framgångsrik eller inte handlar mycket om hur stor konkurrensen är i det område där det finns lokaler tillgängliga. Behöver man, där du vill starta gymmet, färdas kommunalt för att komma till ett gym i dagsläget? Då kan det betyda att det är bra läge att starta ett gym så att människor får kortare resvägar till träningen. Vill man dra gymbesökare från ett större upptagningsområde där det finns konkurrenter behöver det nya gymmet sticka ut på något sätt. Det kan handla om allt från lägre priser till snyggare lokaler eller om att det är öppet längre. Det kan också vara en idé att specialisera sig på att tillmötesgå krav hos specifika grupper. Till exempel styrkelyftare, kampsportare eller vanliga motionärer utan så mycket gymerfarenhet.

Starta gymDen som vill starta gym kan välja mellan att automatisera så mycket som möjligt eller att ha en bemannad reception hela tiden när gymmet är öppet. Löner kan lätt bli en mycket stor utgiftspost men det ger också mycket att ha anställda som kan ge kunderna ett personligt bemötande och gärna även träningsråd. Inte minst i början är det viktigt att ge alla som provtränar en riktigt positiv upplevelse så att de blir återkommande kunder. Att ta rätt beslut kring hur hög servicegrad man ska erbjuda är alltså ytterst viktig. Om du som funderar på att starta ett gym själv kan bemanna det och stå för kundbemötandet är det givetvis en stor fördel som ger dig bättre förutsättningar att lyckas. Om du gör ett bra jobb och kan det här med träning. En annan framgångsfaktor är hur gymmet marknadsförs. En hemsida med öppettider och annan information är mycket bra att ha men se även till att nå ut till människor som bor nära gymmet genom pappersutskick och anslag.

För att kunna starta ett gym behöver man ofta göra en relativt stor investering. Många lånar pengar för att kunna komma igång och ett tips är undersöka om man kan köpa fräscha maskiner på begagnatmarknaden istället för att skaffa nya. Att köpa nya maskiner på avbetalning är en annan lösning för ett nystartat gym. Man blir dock sittande med en ganska stor löpande kostnad och tar en ekonomisk risk eftersom maskinerna måste finns på plats innan man vet om satsningen blir framgångsrik eller inte. Många gymkunder väljer bort anläggningar med dålig utrustning så det är inte säkert att det är ett bra alternativ att köpa så billigt eller så lite som möjligt. Gym är helt enkelt lite svårare att skala upp efter hand än många andra affärsidéer. Därför är det otroligt viktigt att man verkligen undersökt marknaden och att man är trygg i att att det kommer att finnas kunder redan från start.

  • Vilken företagsform ska jag välja för ett gym?

    En ekonomisk förening kan vara en lämplig företagsform om ni är minst tre personer som startar verksamheten. Annars kan såväl en enskild firma som ett aktiebolag fungera utmärkt som plattform för ett gym. Valet handlar mer om ägarens eller ägarnas ekonomiska situation än om vad som är lämpligt just med tanke på att det handlar om gymverksamhet.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    Ett gym är en så kallad hygienlokal och miljöförvaltningen kan komma att kontrollera att anläggning drivs på ett rimligt sätt avseende duschutrymmen och städning. Det är även viktig att fastighetsägaren är väl informerad om vilka öppettider gymmet kommer att ha. Det är inte i alla fastigheter det passar med kunder som kommer och går under en stor del av dygnets timmar.