Starta Förskola

Har du en dröm om att starta förskola? Det finns få yrken där anställda visar sådan passion som inom skolans alla nivåer. Pedagoger ger sig ofta in i sitt yrke av ideella skäl, men inser ibland att det inte är tillräckligt med passion. Som en lärare eller annat på en förskola kan många känna att stressiga arbetsförhållanden, dålig organisation och ointresserade kollegor snabbt dränerar deras passion för att utbilda och ta hand om barnen. De som är lyckliga nog att arbeta på en förskola med en bra arbetsmiljö har istället andra problem; lärares dåliga löner och relativt dåliga möjligheter att utvecklas i karriären till exempel. Oavsett vad det är du är ute efter kan det vara en bra idé att starta en egen skola; då kan du få utlopp för såväl din passion som dina livsmål. Här ska vi gå igenom det du behöver tänka på för att förverkliga din dröm!Starta förskola

Det är inte bara att starta förskola i Sverige, utan det finns ett omfattande regelverk både för hur man får starta verksamheten och hur den ska drivas. Det är inte konstigt att dessa regler är på plats; även om de kan vara besvär för många goda verksamhetschefer och ägare så är det väldigt viktigt att man sållar bort oseriösa individer från att starta skolor, och att de skolor som startas garanterar barnens säkerhet och utveckling. Förskolorna är en viktig del av den svenska välfärden och har varit central i utvecklandet av det moderna och mer jämlika Sverige. Olika former av förskolor har existerat i Sverige ända sedan 1830-talet. Under 1940-talet fick dessa skolor för första gången statligt stöd och sköttes i (oftast) kommunal regi fram till slutet på 1970-talet då föräldrakooperativ började tillåtas. Men den stora förvandlingen kom 1994, då man införde etableringsrätt vilket innebar att privata företag kunde starta förskolor.

Förskolorna, och skolorna generellt är heta politiska frågor. I det gamla systemet, där bara kommunerna drev förskolor var många kritiska till bristande platser och en lägre kvalitet än man hoppat på. Idag kritiserar många det nya systemet för att ha blivit dyrt och drivit på alltför stora kvalitetsskillnader mellan olika kommuner. Det finns god anledning till att förskolorna har politisk vikt. För det första är det en viktig del av välfärden; den tillåter föräldrarna att jobba även när deras barn är unga. Detta är särskilt viktigt för familjer med lägre inkomster, då det är väldigt viktigt att båda föräldrarna jobbar. Likväl är det en feministisk fråga; när förskolorna först blev vanliga var det kvinnor som ansågs vara dem som skulle ta hand om barnen. Detta innebar att kvinnor som ville ha karriärer ofta blev tvungna att väja mellan att arbeta och att ha en familj. När förskolorna blev vanliga kunde de flesta kvinnor ha båda två.

  • Vilken företagsform ska jag välja för en förskola?

    Idag finns en rad olika accepterade former för att driva förskolor. Det första alternativet är att starta förskolan som en förening; antingen en ekonomisk- eller en ideell förening. Du kan även starta den som ett handels- eller aktiebolag. Mindre vanligt är att man väljer att starta förskolan som en stiftelse eller som ett kooperativ.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    För att av kommunen få det nödvändiga tillståndet behöver du skicka in en ansökan. Denna skiljer sig beroende på den företagsform du valt. Till exempel, i en ekonomisk förening behöver du i förväg bestämma om reglerna för deltagande i föreningen (som avgifter och fördelning av vinster etc.). Ett annat exempel är kooperativ, där det krävs en demokratisk organisation för att få vara verksam.