Starta Fond

Att starta en fond ställer stora krav på dig som entreprenör, och kräver också en hel del kapital. Har du de rätta kunskaperna kan det dock vara mycket lönsamt.

Drömmer du om att arbeta med aktieplaceringar och hjälpa människor att bygga upp sina sparkapital kan det vara dags att starta fond? Ett fondbolag är i korthet ett företag som sköter och förvaltar en värdepappersfond. Just sådana fonder är mycket populära bland såväl småsparare som finansexperter eftersom de kan skräddarsys efter spararens särskilda önskemål.

En av de vanligaste typerna av fonder är en aktiefond som låter människor investera i ett antal olika aktier som har någon viss egenskap gemensamt. Det kan exempelvis handla om aktier inom en viss bransch eller ett visst lands marknad, eller aktier som anses särskilt säkra eller riskabla att investera i. Som med all kommersiell handel med värdepapper erfordras dock tillstånd. Att starta ett fondbolag är alltså inte så enkelt som att bara börja erbjuda sina tjänster till investerare. Du bör förutom alla tillstånd se till att du har vissa kompetenser och en hel del kapital i ryggen.

Starta fondOm du ska starta fond har du som mål att övertyga människor att anförtro sitt kapital till dig. För att lyckas vinna ett så stort förtroende bör du ha såväl utbildning som erfarenhet. Detta är dessutom viktigt när du skaffar dig det nödvändiga startkapitalet som kan vara tämligen ansenligt. Detta är alltså det kapital ditt fondbolag behöver redan innan du börjar ta emot placeringar från allmänheten. Kapitalkraven varierar beroende på lagstiftarens aktuella preferenser men ligger i dag på inte mindre än 125 000 euro. Dessutom tillkommer kostnader som ansökningsavgiften för tillstånd hos Finansinspektionen. För att kunna komma över ett sådant startkapital, som alltså inte ens omfattar egen lön och liknande omkostnader, måste banker och andra investerare känna samma förtroende för dig som dina framtida kunder. Med en gedigen utbildning inom handel med värdepapper och dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete inom branschen, kommer du en bra bit på vägen mot det förtroendet.

Att starta ett fondbolag är alltså inte ett projekt som lämpar sig för nyutexaminerade studenter. Se istället projektet som ett långsiktigt livsmål. Viktiga etappmål på vägen dit är att bygga upp såväl erfarenhet som eget kapital. Som nybliven egenföretagare är risken överhängande att du under en period inte har tillräckligt ekonomiskt utrymme i din verksamhet för att ta ut en lön. Du behöver således en privatekonomisk buffert. Du som drömmer om att en dag kunna starta ett eget fondbolag bör alltså arbeta målmedvetet under ett antal år för att skapa dig rätt förutsättningar inför starten. Utöver att säkra och dokumentera din egen kompetens bör du också försöka knyta fler kunniga och erfarna människor till ditt fondbolag. Se till att sätta samman en kompetent styrelse för ditt bolag. Att ni inom bolaget är flera personer som kan påvisa erfarenhet med handel av värdepapper kommer att öka omgivningens så viktiga förtroende för er verksamhet.

  • Vilken företagsform ska jag välja för en fond?

    Ett fondbolag är underställt särskilda regleringar, i likhet med de flesta andra organisationer som sysslar med kommersiell handel med värdepapper. För att få ett erforderligt tillstånd av Finansinspektionen måste en bolagsordning finnas, vilket innebär att du måste starta ett aktiebolag. Dessutom är som nämnts tidigare kapitalkravet 125 000 euro, vilket är betydligt högre än det normala för aktiebolag, som ligger på 50 000 kronor.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    För att få driva ett fondbolag måste du ansöka om ett särskilt tillstånd hos Finansinspektionen. Fondbolags verksamhet regleras i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Att ansöka om ett tillstånd för att starta fond kostar 350 000 kronor. Handläggningstiden för tillståndsansökan är maximalt fem månader, under förutsättning att du inlämnar en fullständig ansökan.

Ansökningsprocessen när du startar fond

Starta fondAtt starta en fond kräver inte bara pengar, utan också tålamod. Det tar nämligen lång tid från det att ansökan är inskickad till det att Finansinspektionen godkänner den. Innan du börjar fylla i ansökan bör du dock kontakta Finansmyndigheten, för att berätta att du tänker starta ett fondbolag. De kan ge dig många matnyttiga råd på vägen.

Sedan är det dags att ta sig an ansökan. Räkna med att det kommer att ta tid att skriva denna. I ansökan ska bl.a. följande ingå:

  • Vem som ska vara vd, vilka som ska ingå i styrelsen, och vem som ska sköta administrationen av fonden.
  • Uppgifter om depåbank, där fondens tillgångar ska finnas.
  • Extern och intern revisor.
  • Verksamhetsplan med regelverk för bolaget.

Dessa punkter är inte bara för ansökans skull. Det är också viktigt att allt detta finns på plats i ditt fondbolag när ni påbörjar er verksamhet. När ansökan är inskickad kommer Finansinspektionen i de flesta fall att återkomma för att be dig komplettera den. När den är komplett tar det fem månader, men tiden det tar att få sin ansökan komplett varierar.

Finansinspektionen återkopplar till dig med upplysningar om hur bolaget måste verka, vilken bemanning som krävs, och flera liknande saker. Det kan bli aktuellt med flera ytterligare kompletteringar innan du får ditt tillstånd.

Fondens jurist

Ett framgångsrikt fondbolag måste också ha minst en duktig jurist anställd. Förutom att vara en viktig hygienfaktor kommer juristen också att vara en kunskapsresurs för dig och styrelsemedlemmarna. Ju större erfarenhet hen har av finansbranschen och relevant lagstiftning, desto bättre.

Ett varningstecken är när juristen eller advokatbyrån föreslår att de ska skriva ansökan till Finansinspektionen. Det är nämligen viktigt att du själv förstår regelverket, och den praktiska användningen av detta. Att låta någon annan skriva ansökan är som att låta någon annan skriva ens teoriprov hos Trafikverket – det kanske gör dig mindre stressad, men du kommer definitivt att förlora på det i längden.

Kapitalkravet

För att starta en fond krävs enligt regelverket ett kapital på minst 125 000 euro eller motsvarande, alltså nästan 1,3 miljoner. I praktiken krävs dock mer, eftersom i princip alla fonder gör förluster under de första åren. Med mindre än 10 miljoner kronor i kapital är det svårt att driva en fond, och många skulle säga att minst det dubbla behövs. Denna summa ska finnas i fondbolagets kassa.