Drömmer du om att arbeta med aktieplaceringar och hjälpa människor att bygga upp sina sparkapital kan det vara dags att starta fond? Ett fondbolag är i korthet ett företag som sköter och förvaltar en värdepappersfond. Just sådana fonder är mycket populära bland såväl småsparare som finansexperter eftersom de kan skräddarsys enligt spararens särskilda önskemål. En av de vanligaste typerna av fonder är en aktiefond som låter människor investera i ett antal olika aktier som har någon viss egenskap gemensamt. Det kan exempelvis handla om aktier inom en viss bransch eller ett visst lands marknad, eller aktier som anses särskilt säkra eller riskabla att investera i. Som med all kommersiell handel med värdepapper erfordras dock tillstånd. Att starta ett fondbolag är alltså inte så enkelt som att bara börja erbjuda sina tjänster till investerare. Du bör förutom alla tillstånd se till att du har vissa kompetenser och en hel del kapital i ryggen.

Starta fondOm du ska starta fond har du som mål att övertyga människor att anförtro sitt kapital till dig. För att lyckas vinna ett så stort förtroende bör du ha såväl utbildning som erfarenhet. Detta är dessutom viktigt när du skaffar dig det nödvändiga startkapitalet som kan vara tämligen ansenligt. Detta är alltså det kapital ditt fondbolag behöver redan innan du börjar ta emot placeringar från allmänheten. Kapitalkraven varierar beroende på lagstiftarens aktuella preferenser men ligger i dag på inte mindre än 125 000 euro. Dessutom tillkommer kostnader som ansökningsavgiften för tillstånd hos Finansinspektionen. För att kunna komma över ett sådant startkapital, som alltså inte ens omfattar egen lön och liknande omkostnader, måste banker och andra investerare känna samma förtroende för dig som dina framtida kunder. Med en gedigen utbildning inom handel med värdepapper och dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete inom branschen, kommer du en bra bit på vägen mot det förtroendet.

Att starta ett fondbolag är alltså inte ett projekt som lämpar sig för nyutexaminerade studenter. Se istället projektet som ett långsiktigt livsmål. Viktiga etappmål på vägen dit är att bygga upp såväl erfarenhet som eget kapital. Som nybliven egenföretagare är risken överhängande att du under en period inte har tillräckligt ekonomiskt utrymme i din verksamhet för att ta ut en lön. Du behöver således en privatekonomisk buffert. Du som drömmer om att en dag kunna starta ett eget fondbolag bör alltså arbeta målmedvetet under ett antal år för att skapa dig rätt förutsättningar inför starten. Utöver att säkra och dokumentera din egen kompetens bör du också försöka knyta fler kunniga och erfarna människor till ditt fondbolag. Se till att sätta samman en kompetent styrelse för ditt bolag. Att ni inom bolaget är flera personer som kan påvisa erfarenhet med handel av värdepapper kommer att öka omgivningens så viktiga förtroende för er verksamhet.

  • Vilken företagsform ska jag välja för en fond?

    Ett fondbolag är underställt särskilda regleringar, i likhet med de flesta andra organisationer som sysslar med kommersiell handel med värdepapper. För att få ett erforderligt tillstånd av Finansinspektionen måste en bolagsordning finnas, vilket innebär att du måste starta ett aktiebolag. Dessutom är som nämnts tidigare kapitalkravet 125 000 euro, vilket är betydligt högre än det normala för aktiebolag, som ligger på 50 000 kronor.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    För att få driva ett fondbolag måste du ansöka om ett särskilt tillstånd hos Finansinspektionen. Fondbolags verksamhet regleras i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Att ansöka om ett tillstånd för att starta fond kostar 350 000 kronor. Handläggningstiden för tillståndsansökan är maximalt fem månader, under förutsättning att du inlämnar en fullständig ansökan.