Starta Fastighetsbolag

Ett fastighetsbolag är ett företag som får sina intäkter från ägande och förvaltning av fastigheter. Det kan röra sig om bostadslägenheter, eller kommersiella lokaler som kontor, butikslokaler eller industrilokaler.

Ett fastighetsbolag kan äga ett stort antal lokaler, eller bara några få. Det finns bolag som endast äger ett hyreshus med några får lägenheter och lokaler. Om huset är i dåligt skick innebär det mycket arbete i förhållande till intäkterna, men fastighetsmarknaden kännetecknas av stabila kassaflöden och intäkter, i form av framför allt hyror, och de är detta som gör det så attraktivt att starta ett fastighetsbolag.

Ett mindre hyreshus behöver inte kosta mer än en nybyggd villa i utkanten av någon av de stora svenska städerna. Till skillnad från villan kommer dock hyreshuset att generera intäkter, genom att hyresgästerna betalar hyra. Även om inte alla lägenheter blir uthyrda kommer affären att gå med vinst, på lång sikt. Det är dock viktigt att räkna på bl.a. vakansgrad, alltså hur mycket intäkterna minskar när lägenheter står outhyrda. Det finns schabloner för att räkna ut detta.

Kom igång med ditt fastighetsbolag

Det första som du måste tänka på om du vill starta ett fastighetsbolag är att saker och ting tar tid på fastighetsmarknaden. Det är få lämpliga fastigheter som läggs ut på Blocket (även om undantag finns), utan det mesta går via kontakter. Är du ny i branschen måste du lägga tid på att nätverka. Då kommer förr eller senare ett lämpligt objekt att finnas tillgängligt. En annan fördel med att nätverka är att du kommer att lära känna personer som kan betydligt mer om fastigheter, och som också kan tipsa om duktiga besiktningsmän och hantverkare. Detta är något som du kommer att ha nytta av längre fram.

Starta fastighetsbolagFundera även på finansieringen. Fastigheter kostar mycket pengar, och de flesta som ger sig in i branschen har byggt upp förmögenheter på annat håll. Om det rör sig om en liten fastighet, som redan har hyresgäster, kan du dock beviljas banklån. Att börja i liten skala gör också att du kan lära dig vilka fallgropar som finns, utan att de kostar dig alltför mycket.

Var också beredd på att “ett lämpligt objekt” inte är samma sak som dina drömmars fastighet. Även som relativt ny i branschen kommer du att erbjudas sådant som andra inte vill köpa. Det kan betyda att den första fastighet du köper har ett omfattande renoveringsbehov. Om du är händig, och det rör sig om en fastighet med få lägenheter eller lokaler, kan du kanske åtgärda en del själv. I annat fall bör du ha en plan för hur renoveringen ska finansieras.

Ibland bjuds fastigheter som innehåller flera lägenheter ut till försäljning. Det kan exempelvis röra sig om generationsboenden. Om du inte tänker bo där själv, utan bara vill hyra ut huset, bör du kontakta Skatteverket för att få fastighetens taxeringskod ändrad.

Nästa steg

Förutom vilken bolagsform som krävs när man tänker starta fastighetsbolag så bör man ha bra koll på marknaden och de behov som finns i just det geografiska området som man tänker verka i. Hur ser bostadsmarknaden ut just nu? Är det köparens eller säljarens marknad och så vidare. I vissa fall kan det vara smartare att sälja, och i andra situationer är det bättre att sitta på fastigheterna och hyra ut dem istället. Beroende på vilket objekt man letar efter kan marknaden också skilja sig åt över tid.

Därefter ska man prata med banken om lån, det vill säga om man inte är så resursstark att man kan finansiera hela bostaden själv. När man väl valt sitt marknadssegment handlar det bara om att göra att det går med vinst, precis som vilket företag som helst.

Man registrerar bolag snabbt och enkelt hos Bolagsverket. Har man frågor och funderingar kring hur det fungerar med att starta, registrera och/eller avsluta företag kan man alltid vända sig dit. Det är även bolagsverket som tar emot årsredovisningar. Dessa ska lämnas in årligen och det är i samband med detta som man kan se vad utdelningen till aktieägarna kommer landa på. Det är i vissa fall smart att registrera aktiebolag i den bemärkelsen att man kan plocka ut pengar som vinst istället för lön och därmed betala mindre i skatt. Ska man ändå ta ut pengar ur företaget så kan man ju se till att man får ut så mycket valuta ur genomfört arbete som möjligt.

Just nu är räntorna låga, vilket innebär att många lånar pengar för att ge sig in på fastighetsmarknaden. De låga räntekostnaderna gör också att många fastighetsägare är ovilliga att släppa ifrån sig objekt som genererar intäkter. När räntan höjs kommer dock fler objekt att komma ut på marknaden, eftersom de som varit för högt belånade måste avyttra fastigheter. Så bida din tid, och passa på att läsa allt du kan om fastighetsmarknaden. Precis som andra marknader förändras den, även om det går lite långsammare, och det är viktigt att veta vilka förändringar som sker, varför de sker, och vilka följder detta får.

  • Vilken företagsform ska jag välja för ett fastighetsbolag?

    Som tidigare nämnts är det mest fördelaktigt med aktiebolag. Det finns flera fördelar som juridiskt ansvar, beskattning och så vidare. Är man osäker så kan man dock rådfråga experter för att vara på säkra sidan. Då kan man kontakta Bolagsverket eller liknande institution. Möjligen att företagsnätverk kan vara bra bollplank i vissa fall.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    Det finns inga särskilda tillstånd, men man måste följa direktiven som satts ut enligt svensk lag. Detta kan man läsa mer om i lagboken om man är intresserad eller kontakta experter på Bolagsverket. När man handlar med fastigheter behöver man dock genomföra besiktning och hålla koll på att lagfarterna hanteras korrekt.