Att starta ett dotterbolag kan vara ett sätt att sprida risk

Moderbolag och dotterbolag