Starta Assistansbolag

Att starta assistansbolag skiljer sig på flera sätt från att starta andra typer av företag. Allt fler personer har börjat starta upp sina alldeles egna assistansbolag där de hjälper funktionshindrade och sjuka patienter. Vissa av personerna bakom bolagen har själva jobbat inom vård- och omsorg tidigare men kanske tyckt att kraven och lönen är för dåliga. De senaste åren har de privatägda assistansbolagen växt och alltfler börjar vända sig mot privata då de sjuka får bättre vård. Det som skiljer assistansbolag åt från vanliga bolag är att assistenternas lön betalas som ett statligt bidrag. Vill du starta ett eget assistansbolag är det viktigt att vara påläst angående de olika kraven där du exempelvis behöver få tillstånd från Inspektionen för att bedriva en verksamhet inom vård och omsorg. Då verksamheten kommer ta hand om individer är det mycket som måste vara korrekt både i verksamheten och i planeringen för att bolaget skall bli godkänt.

Starta assistansbolagBra att veta är att just vård- och omsorg har haft lite stormiga perioder då vissa assistansbolag har utretts för bedrägerier. Därför är det extra viktigt att du som ägare till ett assistansbolag är informerad om skatter, redovisning och allt som hör till. Mindre assistansbolag kan använda sig av en revisor som ser till att all ekonomisk hantering sker på rätt sätt. Detta är ett utmärkt sätt ifall du själv inte har erfarenhet inom den ekonomiska biten sen tidigare. En annan sak som är viktigt när du skall starta assistansbolag är att se till att lokalerna ni använder er av har bra kvalité samt att det finns bra arbetsrutiner. Många assistansbolag har fått avslag tack vare kvalitetsbrister både på de anställdas arbetsrutiner och på själva ledningssystemet. Kommer verksamheten att vända sig till fler persongrupper inom LSS är det viktigt att dessa grupper beskrivs utförligt på ansökan. Ett tips är att tänka på att ansökan om att bedriva ett assistansbolag är lite som att ansöka om lån hos banken.

Du måste ha en klar bild och gärna skicka in skisser för hur verksamheten kommer se ut. Det innebär att mycket tid och arbete går åt att förbereda och efter att du har skickat in ansökan får du ett eget diarienummer och en handläggare. Skulle din verksamhet bli beviljad kommer ett tillståndsbevis och beslut skickas till dig. Samtidigt läggs även uppgifterna om din verksamhet in i samtliga register som IVOS:s register och i SoL – och LSS-registret. Viktigt att tänka på när det kommer till löner och arbetsgivaravgifter är att de skall betalas in via separata blanketter till Skatteverket. Det är även viktigt att du vet om att du inte kan starta upp ditt assistansbolag som en enskild firma med F-sedel. Du måste registrera verksamheten och dig själv som en arbetsgivare hos Skatteverket vilket gör att du blir en privatperson som delar ut löner till anställda. En annan sak som ej får glömmas bort är redovisningen till Försäkringskassan som sker den 5:e andra månaden efter den redovisningsmånad som står på blanketten.

  • Vilken företagsform ska jag välja för ett assistansbolag?

    En av de svåraste men viktigaste sakerna att få till rätt är att välja företagsform. Det finns en hel del olika företagsformer som exempelvis: aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening. När det kommer till assistansbolag är den närmaste företagsformen enskild näringsverksamhet vilket betyder att du som privatperson ansvarar för att skulder betalas och verksamheten drivs enligt regler och krav.

  • Krävs det några särskilda tillstånd?

    Du som ägare behöver ansöka om tillstånd från inspektionen där du kan bevisa och beskriva hur din verksamhet skall utföras. Exempelvis skall du kunna visa upp hur du tänkt bedriva verksamheten med personal och kunder. Det ger Inspektionsverket en klarare bild över hur det slutliga resultatet kommer bli. Här kan även de anställdas kompetens sättas på prov då det är extremt viktigt att personer har rätt kompetens och utbildning.