Ett kommanditbolag har minst två delägare

Delägare i kommanditbolag