I ett kommanditbolag begränsar varje bolagsman sitt åtagande

Kommanditbolag