Ett handelsbolag har minst två delägare som kallas bolagsmän

Handelsbolag