Ett handelsbolag kan få betala fastighetsskatt för fastigheter bolaget äget

Interiör från fastighet som ägs av handelsbolag