Handelsbolag

Ett handelsbolag liknar enskild näringsverksamhet på så sätt att inget startkapital krävs för att starta, men till skillnad från en enskild firma ägs handelsbolaget av minst två delägare som kallas bolagsmän. En annan skillnad är att handelsbolaget efter registrering blir en egen juridisk person.

Bolagsmännen i ett handelsbolag kan vara fysiska eller juridiska personer. Den som är högst ansvarig bland dem kallas verksamhetsansvarig.

I ett handelsbolag är delägarna solidariskt och personligen ansvariga för företagets skulder och avtal. Det betyder att om företaget av någon anledning inte kan betala sina skulder kan fordringsägarna kräva in sin skuld av vem som helst av bolagsmännen, som då måste betala med egna pengar. Om det inträffar får den som betalat sedan kräva de andra delägarna på deras del av skulden. Om en ny bolagsman tillkommer tar hen också ansvar för företagets skulder, även de som uppkommit tidigare.

Att starta ett handelsbolag

För att starta ett handelsbolag behöver bolagsmännen upprätta ett avtal med varandra, vilket helst ska ske skriftligt, i ett så kallat bolagsavtal. Bolagsavtalet bör innehålla följande uppgifter om bolaget:

 • Bolagets namn
 • I vilken bransch bolaget ska verka
 • Vilka bolagsmännen är
 • Hur mycket pengar varje delägare investerat i det nya företaget
 • Vilket räkenskapsår man vill ha
 • Räntan på de pengar som investerats i företaget vid starten

Det nystartade bolaget ska registreras hos Bolagsverket. Detta görs enklast via sajten Verksamt.se, eller med blankett Nyregistrering – handelsbolag (nr 901). Avgiften för detta är 900 kronor. Avtalet som sluts mellan bolagsmännen behöver inte skickas in till Bolagsverket.

Registrering av handelsbolag

HandelsbolagI och med registreringen, som kan ta upp till två veckor, skyddas bolagsnamnet i det län där bolaget är verksamt. Därmed kan inte något annat företag använda samma namn i länet. Om du vill skydda företagsnamnet i fler län kan du göra en skyddsregistrering, vilket innebär att en avgift tillkommer för varje nytt län.

Tänk på att inte beställa något material med företagsnamnet på förrän registreringen är klar. Det kan ju hända att namnet inte blir godkänt.

När handelsbolaget registrerats får det ett organisationsnummer, som används vid kontakter med myndigheter. Inom fyra veckor från registreringen ska bolaget anmäla vem som är verklig huvudman. Verklig huvudman är den eller de personer som äger eller kontrollerar bolaget.

Vem kan vara bolagsman?

Den som vill bli bolagsman i ett handelsbolag får inte vara försatt i konkurs, inte ha näringsförbud, och inte har förvaltare enligt föräldrabalken. Vidare gäller att den som är under 18 år behöver ett intyg från sin förmyndare eller överförmyndare för att kunna bli bolagsman.

Skatterättsliga bestämmelser för handelsbolagInteriör från fastighet som ägs av handelsbolag

 • Det är delägarna som inkomstbeskattas, inte själva bolaget.
 • Delägarna tar inte ut lön utan beskattas för den vinst som bolaget gjort, oberoende av hur stora uttag man gjort.
 • Bolaget ska betala eventuell fastighetsskatt, moms, avkastningsskatt på pensionsavsättningar och särskild löneskatt.

Var och en av bolagsmännen beskattas med egenavgifter på sin avtalade andel av företagets vinst. Detta innebär att handelsbolag lämnar både en inkomstdeklaration för företaget, och att varje delägare deklarerar, och betalar skatt, för sin andel av företaget i sin privata inkomstdeklaration. Handelsbolag som har fler än tio anställda ska upprätta en offentlig årsredovisning. Detta gäller också för handelsbolag där juridiska personer är delägare.

Ett handelsbolag som drivs av fysiska personer måste ha en auktoriserad revisor.

Kommanditbolag, en form av handelsbolag

En speciell form av handelsbolag är kommanditbolag. Att starta kommanditbolag går till på samma sätt som att starta handelsbolag, skillnaden är ansvarsfördelningen mellan bolagsmännen. Ett kommanditbolag måste ha åtminstone en bolagsman med begränsat ansvar, en så kallad kommanditdelägare, och minst en som har ett obegränsat ansvar (komplementär). Kommanditdelägaren har ingen beslutsrätt om hur bolaget ska drivas. Ett kommanditbolag är en juridisk person och kan precis som ett aktiebolag ta in delägare vars ansvar begränsas till det kapital de satt in i bolaget. Mer om kommanditbolag finns att läsa här.

Om du är osäker på om du ska starta ett handelsbolag eller ett kommanditbolag kan du använda dig av Verksamt.se:s checklista, som du hittar här.

 • Hur registrerar man handelsbolag?

  För att registrera ett handelsbolag skickas en anmälan till Bolagsverket, och bolaget får sitt namn och organisationsnummer. När det är registrerat ansöker du om godkännande för F-skatt hos Skatteverket. De flesta företag måste också anmäla verklig huvudman. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar företaget, eller tjänar på att någon annan agerar åt dem.

 • Vad kostar det att registrera handelsbolag?

  Registrering av handelsbolag sker hos bolagsverket via verksamt.se. Registrering via e-tjänst kostar 900 kronor. Den som inte har möjlighet att registrera via e-tjänsten kan istället registrera via pappersblankett Registrering på blankett kostar 1 200 kronor. Ansökan om F-skatt hos Skatteverket är gratis.

 • När är handelsbolag lämplig bolagsform?

  Ett handelsbolag är enklare att starta än aktiebolag, och kräver inget insatt kapital för att starta. Den största skillnaden jämfört med enskild firma är att handelsbolag kräver flera delägare, så handelsbolag passar den som vill starta ett företag tillsammans med andra, men inte har ett stort kapital att sätta in från början.

 • Vad krävs för att få registrera handelsbolag?

  Det första som krävs för att registrera handelsbolag är ett bolagsavtal, ett avtal mellan delägarna att starta bolaget, helst skriftligt. Nästa steg är att registrera bolaget hos Bolagsverket och ansöka om F-skatt hos Skatteverket. Det sista steget som krävs är att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket.

 • Hur deklarerar man i handelsbolag?

  Vid deklaration i handelsbolag krävs en deklaration för företaget, Inkomstdeklaration 4, och dessutom måste varje delägare i bolaget lämna en N3A-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. På N3A-bilagan tar du upp din del av handelsbolagets resultat. Det slutliga över- eller underskottet redovisas i din privata inkomstdeklaration som aktiv eller passiv inkomst.

Sammanfattning

 • Ett handelsbolag startas av två eller flera personer, som kallas bolagsmän.
 • Det krävs inget startkapital för att starta ett handelsbolag.
 • Varje bolagsman är personligen solidariskt ansvarig för företagets skulder och avtal. Det betyder att en fordringsägare kan kräva in sin fordran från vilken som helst av bolagsmännen.
 • Handelsbolaget startas genom att bolagsmännen sluter ett avtal mellan sig.
 • Efter att avtal skrivits ska bolaget registreras hos Bolagsverket.
 • Skatten tas ut av delägarna, inte av bolaget som sådant.