Förening

En förening är en sammanslutning av personer (fysiska eller juridiska) som verkar tillsammans för ett gemensamt ändamål. Det finns många olika typer av föreningar, och för vissa typer gäller speciella regler.

I den här artikeln kan du läsa allt du behöver veta när du ska starta förening för första gången. Det första man kan tänka fråga sig är varför man faktiskt ska starta en egen förening.

Det finns väldigt många olika ändamål när det gäller föreningar. Det enda som behövs är ett par människor som har samma mål eller syfte. När man skapar en förening kan man få vissa förmåner beroende på vilken föreningstyp man har, oftast innefattar dessa förmåner rabatter när man t.ex hyr lokaler, man kan även få vissa bidrag eller andra fördelar. När man startar en förening så klassas den som en juridisk person.

När man startar en förening är det viktigaste att ha ett namn, ett syfte och en beslutsgång. Dessutom behöver man tillsatta styrelsen. Man behöver vara minst tre personer som har gemensamma intressen och mål, samt en föreningsform för att starta upp föreningen. Huvudsakligen så indelas föreningar in i ekonomiska föreningar och ideella föreningar.

Förening

Fyra steg för att starta förening

Hembygdsgård

När du har grunden till föreningen så behöver du sedan följa fyra stycken huvudsakliga steg.

 1. Det första är uppstartsmötet, när en grupp personer träffas för att besluta sig för att starta förening. Under det här mötet så diskuterar ni inriktningen och uppgifterna som föreningen har. Frågor som bör diskuteras på uppstartsmötet är:
  • Vilka eller till vem är föreningen för?
  • Vilka mål ska uppnås?
  • Vad är syftet med föreningen?Föreningar kan vara allt från en stor organisation som vill ändra på världen till ett par kompisar som vill skapa något tillsammans. Var är er förening någonstans på den här skalan? Det är också bra att tänka över föreningens stadgar, mål och medlemskap. Stadgarna är de som bestämmer hur föreningen ska drivas. Under mötet är det bra att se över hur nya stadgar ska tas in, hur förslag på stadgar ska tas upp och liknande. Medlemmarna i föreningen är den viktigaste resursen, därför är det bra att man skapar en medlemsförteckning där grundarna av föreningen finns med helt från start. Det är även viktigt att starta en budgetplan och en verksamhetsplan under mötet.
 2. Det andra steget är det konstituerande årsmötet, vilket innebär att man tar formella beslut om att starta en förening, välja en styrelse och anta föreningens stadgar. Det kan dessutom vara bra att presentera budget och verksamhetsplan på det första årsmötet. Det är viktigt att utföra ett detaljerat och ordentligt protokoll under mötet, som signeras av sekreteraren och justeringspersonen.
 3. Det tredje steget är det konstituerande styrelsemötet, där årets styrelse bildas officiellt. Målet är att komplettera saker som inte avklarades under det senaste mötet, med mest fokus på att bilda själva styrelsen. Föreningens budget och verksamhetsplan fastställs dessutom under detta möte. Vanligtvis håller man detta möte direkt efter det första årsmötet så man är redo för det sista steget.
 4. Det sista steget är att registrera sin verksamhet. Ska man öppna en ideell förening så finns det inget krav på att man måste ha ett bankkonto eller vara registrerad, dock kan det hjälpa under andra aspekter av föreningsverksamheten.
 • Hur registrerar man en förening?

  För att registrera en förening så har man möjlighet att antingen registrera en ekonomisk förening eller en ideell förening. Man kan registrera sin ideella förening genom att gå in på skatteverkets hemsida. Vill man registrera en ekonomisk förening så görs detta på bolagsverkets hemsida.

 • Vad kostar det att registrera en förening?

  Ska man registrera en förening så ligger själva registreringskostnaden på ungefär mellan 1000 och 2000 kronor och detta innefattar både ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Den viktigaste skillnaden mellan dessa två olika föreningsformer är att en ideell förning inte drivs för att tjäna pengar åt enskilda medlemmar i föreningen.

 • Vad krävs för att få registrera en förening?

  Om man ska starta en förening så behöver man vara minst tre personer som registrerar sig. Är det en ideell förening man startar så har man inget krav på att skaffa bankkonto eller registrera sig, det underlättar dock. En del av föreningar följer vissa register, så skulle föreningen ha någon anställd så behöver den dessutom registreras som arbetsgivare.

 • När är förening lämplig organisationsform?

  Ska man öppna en ideell förening så är det inte meningen att man faktiskt ska få in pengar via föreningen. Idag är till exempel sportföreningar och kulturföreningar ideella föreningar eftersom de inte är ute efter att gå i vinst av själva föreningen.

 • Hur deklarerar man i en förening?

  När det är dags att deklarera föreningen så gör man detta hos Skatteverkets kontor eller så går man in på deras hemsida och gör en online deklaration. Man behöver deklarera sin förening minst en gång varje år. Har ni inga inkomster som ska beskattas så kan man även be om att bli befriade från att deklarera.

Tre typer av föreningar

 • En ideell förening drivs för det mesta av idéer, men kan gagna medlemmarnas privatekonomiska intressen. Föreningen får bedriva näringsverksamhet, och den kan vara bokföringsskyldig. Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar, scoutkårer och hembygdsföreningar. Ideella föreningar, som då kallades folkrörelser, har spelat en stor roll för framväxten av den svenska demokratin.
 • En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, oftast i egenskap av konsumenter. En av de vanligaste typerna av ekonomisk förening är bostadsrättsförening, men det finns även konsumentföreningar.
 • En samfällighetsförening bildas för att sköta en samfällighet, alltså mark, anläggningar eller rättigheter som delas av flera fastigheter. Samfällighetsföreningar är vanliga på landet, exempelvis för att sköta en privat väg som leder till flera fastigheter.

Sammanfattning

 • En förening är en sammanslutning där medlemmarna verkar tillsammans för ett gemensamt ändamål.
 • Det finns många typer av föreningar, bland annat idrottsföreningar och bostadsrättsföreningar. De två huvudtyperna är ekonomiska och ideella föreningar.
 • För att starta en förening krävs minst tre personer, ett gemensamt mål, och en föreningsform.
 • Att starta en förening är vanligen en process i fyra steg. Det börjar med ett uppstartsmöte, sedan följer ett konstituerande årsmöte, ett konstituerande styrelsemöte och slutligen registreras föreningen hos Bolagsverket.