F-skatt innebär att företagaren ska betala sociala avgifter

F-skatt