F-skatt

F-skatt är en form av skatt som ska betalas av den som driver en vinstdrivande verksamhet. Det gäller framförallt för den som driver enskild firma men också för juridiska personer, och hit hör även aktiebolag och ekonomiska föreningar, vilka ska ha F-skatt i de flesta fall.

När man har fått F-skatt ska man betala in preliminärskatt och andra sociala avgifter. I summan man betalar in ingår statlig inkomstskatt, kommunalskatt och sociala avgifter. Syftet med att vara godkänd för F-skatt är att den som anlitar ens företag slipper betala sociala avgifter för arbetet, då man som innehavare av F-skattsedel betalar denna avgift själv. Det är därför viktigt att den som anlitar en person med företag kontrollerar att personen är godkänd för F-skatt, vilket ska vara tydligt utmärkt på fakturan. Om man missbrukar sitt innehav av F-skattsedel på något sätt, till exempel genom att inte betala sin preliminärskatt eller de andra avgifterna, inte deklarerar eller på annat sätt inte gör rätt för sig kan man riskera att få sitt tillstånd för F-skatt tillbakadraget.

F-skatt

Viktigt att veta om F-skatt

Det finns två typer av F-skatt, och det är den vanliga F-skatten samt FA-skatt. A:et i FA-skatt står för ”anställd” och är den typ av skattsedel man ska ansöka om ifall man kommer att vara anställd samtidigt som man startar sitt företag. För många kan det vara en trygghet att fortsätta med att vara anställda under uppstarten av ens företag. Därefter kan man säga upp sig om företaget blir så pass vinstdrivande att man bedömer att man kan leva på det. I sådana fall räcker det sedan med F-skatt då man inte längre är anställd.

Det finns tre villkor som måste uppfyllas för att du ska kunna bli godkänd för F-skatt.

 1. Du driver näringsverksamhet
 2. Du avser att bedriva näringsverksamhet
 3. Du har deklarerat och betalat dina skatter och avgifter

Då man med F-skatt är ålagd att betala en preliminärskatt varje månad är det viktigt att man har en ungefärlig uppskattning av hur mycket man kommer att tjäna. Man ska skatta lika mycket för varje debitering som görs och helst ska den sedan stämma med den slutgiltiga summan som ska betalas i skatt. Om ens inkomster ändras under året är det viktigt att man ändrar detta i sin preliminärdeklaration hos Skatteverket. Detta görs enklast via myndighetens e-tjänst, och kan göras mer än en gång. På detta sätt undviker du att drabbas av restskatt.Interiör från fruktbutik

När man har bestämt sig för att starta en egen firma och ska ansöka om F-skatt eller FA-skatt är det viktigt att tänka igenom hur det kommer påverka ens ekonomi. Om man tidigare enbart varit anställd och inte själv ansvarat för att uppskatta hur mycket man ska betala i skatt kan det kännas avancerat att börja betala preliminärskatt. Till skillnad från handelsbolag och aktiebolag som är en juridisk person och därmed automatiskt blir godkänd för F-skatt, så får man som enskild företagare ansöka manuellt om sin F-skatt. Det är också viktigt att man har ett visst kapital då preliminärskatten kan komma att behöva betalas innan man börjat dra in pengar i företaget, vilket man bör vara beredd på. Den preliminära ska vara betald senast den 12:e i varje månad, utom i januari och augusti då de ska vara betalda den 17:e. Betalningen ska göras till Skatteverkets bankgiro 5050-1055. Om du enbart har din verksamhet igång under en del av året – exempelvis om du driver en glasskiosk – kan du få betala F-skatt enbart för den period då verksamheten är igång.

Du kan också göra en så kallad fyllnadsinbetalning, om du vet att din slutliga skatt kommer att bli högre än den anmälda preliminärskatten. Betalningarna kan göras digitalt eller med inbetalningskort.

Det är alltså en hel del att tänka på inför att man ska ansöka om F-skatt och det kan vara bra att redan innan preliminärskatten ska betalas ha tänkt igenom ungefär hur mycket man tror att man kommer att behöva betala. En affärsplan kan vara en bra förberedelse inför uppstarten av företaget.

 • Hur ansöker man om f-skatt

  Man ansöker enklast om att bli godkänd för F-skatt genom att logga in på verksamt.se med sitt mobila bank-id och registrerar sig där. Där kan man samtidigt anmäla sig för momsredovisning och om man ska vara arbetsgivare. Det går även att skicka in ansökan via post.

 • När måste man ha f-skatt?

  Man måste ha F-skatt om man avser att bedriva en vinstdrivande näringsverksamhet där man kommer att skicka fakturor och för att kunna anställa personal. F-skatten innebär en trygghet för den som anlitar en då det är ett kvitto på att de sociala avgifterna betalas av personen som driver företaget.

 • När kommer återbäringen när man har f-skatt?

  När återbetalningen kommer att betalas ut beror på när företaget får sitt besked om slutskatten. För en person med enskild firma finns fyra fasta tillfällen då pengar delas ut: juni, augusti, september och december. Vanligtvis kommer pengarna in under månadens första två veckor.

 • Vad krävs för att få registrera f-skatt?

  För att man ska få registrera sig för F-skatt krävs det att man bedriver en näringsverksamhet, har för avsikt att börja bedriva en näringsverksamhet och att man har skött sina tidigare deklarationer och sett till att betala avgifter och skatter.

 • Vad kostar f-skatt?

  Det kostar ingenting att ansöka om att få bli godkänd för F-skatt. Däremot föreligger det en kostnad på 900 kr om man vill registrera ett särskilt namn för sitt företag. Då blir företaget registrerat hos Bolagsverket namnet blir skyddat i länet där det är registrerat.

Sammanfattning

 • F-skatt är den skatt som betalas av företag. I F-skatten ingår kommunalskatt, sociala avgifter och statlig inkomstskatt, om inkomsterna är tillräckligt höga för detta.
 • Det finns två typer av F-skatt: den vanliga F-skatten, som betalas av den som enbart driver företag, och FA-skatt, som betalas av den som både driver ett företag och är anställd.
 • För att kunna driva ett företag är det viktigt att bli godkänd för F-skatt. Den som tidigare har missbrukat sin F-skattsedel, begått ekonomiska brott eller undanhållit skattepengar kan ha problem med att bli godkänd.
 • Den som blivit godkänd för F-skatt ska betala preliminärskatt varje månad. Det går att ändra sin preliminära skatt, om intäkterna blir högre än förväntat.