Enskild Firma

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det också kallas, är en av de vanligaste bolagsformerna i Sverige. För den som funderar på att starta enskild firma kan det vara bra att känna till vad bolagsformen innebär rent juridiskt.

Att upprätta en enskild näringsverksamhet är något som idag är väldigt enkelt att göra, tack vare de smidiga e-tjänster som förser firmatecknare med så gott som alla verktyg till att genomföra registreringen.

Den här bolagsformen innebär att det är firmatecknaren själv som är fullständigt ansvarig för att avtal följs, skulder och skatter betalas och att alla deklarationer kommer in i tid. Vid en juridisk tvist är det alltså också firmatecknaren som privatperson som deltar i tvisten, med sina privata tillgångar som insats. Om företaget skulle gå med förlust och drar på sig skulder så får dessa skulder betalas ur egen ficka om det vill sig illa. Det är alltså firmatecknaren som privatperson som ansvarar över allt som rör firman. Detta är givetvis på både gott och ont och beskrivs krasst som en otrolig frihet under stort personligt ansvar.

När är enskild firma en lämplig företagsform?

Enskild firmaAtt starta enskild firma är ett lämpligt val för den som har för avsikt att till en början bedriva en firma som inte beräknas omsätta några större inkomster. Om företaget vid senare tillfälle visar sig bli väldigt lukrativt så kan man faktiskt ändra företagsform, exempelvis till ett aktiebolag.

En enskild firma är alltså en bolagsform som inte räknas som en juridisk person, utan det är som skrivet ovan firmatecknaren själv som agerar juridisk person vid en eventuell tvist. Det är också en passande företagsform för den som ska bedriva verksamheten på egen hand. Det är ägarens eget personnummer som används som företagets organisationsnummer.

Trots att det är tecknaren själv som äger och ansvarar för firman på egen hand så kan man ha anställda. Om man ska anställa någon annan så måste man registrera sig själv som arbetsgivare hos Skatteverket i samband med anställningen. En nackdel med den här bolagsformen är att det inte finns någon tydlig gräns mellan företaget och dig som privatperson. En del upplever problematik kring de ekonomiska bitarna. Av den anledningen bör man från början skilja på företagets pengar och den privata ekonomin.

Förenklat bokslut

Anställd i enskild firmaDet finns lite olika regler som gäller den som har tecknat en enskild näringsverksamhet. En speciellt uppskattad faktor som den här bolagsformen tillåter är möjligheten att lämna in ett så kallat förenklat bokslut till Skatteverket årligen. Det här är särskilt uppskattat av småföretagare som ofta inte omsätter miljonbelopp och som då heller inte har mängder av uppgifter som ska upplåtas i bokslutet. Om det är mindre summor som omsätts så måste man inte använda sig av en revisor. Om det är både varor och tjänster som säljs av företaget så måste man lämna in en periodisk sammanställning av förtjänsten månadsvis. Om man däremot enbart säljer någon typ av tjänst så räcker det med att lämna in en periodisk sammanställning per kvartal. Dessa sammanställningar ger företagaren en bra och tydlig överblick över hur företaget lyckas med sin försäljning. Som enskild näringsidkare kan man ha flera olika typer av verksamheter i sitt företag. Dessa behöver dock inte redovisas var för sig, utan de redovisas tillsammans eftersom att samtliga verksamheter styrs av samma företag.

När är enskild firma ett mindre bra val?

En enskild firma är inte en egen juridisk person. Detta innebär bl.a. att firman inte kan hyra en lokal eller vara part i en rättsprocess, utan det är näringsidkaren som representerar firman i dessa sammanhang. Av samma anledning har enskilda firmor för det mesta inga anställda, eftersom näringsidkaren då blir personligt ansvarig för anställningsskydd, ersättning vid arbetsskador m.m. Många enskilda näringsidkare väljer därför att omvandla sitt företag till aktiebolag när verksamheten blir så omfattande att de behöver anställa.

 • Hur registrerar man enskild firma?

  När man ska starta en enskild firma så börjar man med att ansöka om F-skatt hos Skatteverket. I samband med ansökan så kan man välja huruvida man vill registrera ett företagsnamn eller ej. I samma e-tjänst kan man även registrera sig för moms samt som arbetsgivare.

 • Vad kostar det att registerera enskild firma?

  Det enda som krävs för att starta en enskild näringsverksamhet är att bli godkänd för F-skatt, vilket är gratis. Om man sedan väljer att registrera sitt företag hos Bolagsverket och därmed skydda det egna företagsnamnet i det län man är verksam så tillkommer en avgift om 900 kr.

 • Vem kan starta enskild firma?

  Alla som inte innehar näringsförbud kan starta en enskild firma. Om man är 16 år så kan man, med en förmyndares godkännande, starta den här bolagsformen. Makar eller sambor med gemensamma barn kan även driva en enskild firma ihop. Då räcker det med att en av dessa ansöker om F-skatt och momsregistrerar sig.

 • Hur deklarerar man i enskild firma?

  Man deklarerar oftast med ett så kallat förenklat bokslut årligen. Där anger man inkomster, kostnader, momssatser, lager och så vidare. Så länge man har skött bokföringen och har denna tillgänglig så är deklarationen snart gjord. Det finns grundliga instruktioner för hur deklarationen ska gå till på Skatteverkets hemsida

 • Är enskild firma ett företag?

  Svaret på den frågan är ja. Dock kan detta vara en aning luddigt, med tanke på att det är firmatecknaren som privatperson som är personligt ansvarig över allt som rör företaget. Trots att en enskild firm är ett företag i praktiken så fungerar företaget alltså inte som en juridisk person om en eventuell tvist skulle uppstå.

Sammanfattning

 • Enskild firma, även kallat enskild näringsverksamhet, är den vanligaste företagsformen i Sverige.
 • Företagsformen innebär att firmatecknarens privatekonomi är densamma som företagets ekonomi. Ägarens personnummer blir också företagets organisationsnummer.
 • Även en enskild firma kan ha anställda. För detta krävs dock att du registrerar din firma som arbetsgivare.
 • En enskild firma som inte har så stor omsättning kan lämna in ett förenklat bokslut.
 • En enskild näringsidkare som säljer någon typ av tjänst kan också lämna in en periodisk sammanställning varje kvartal.
 • Om en enskild firma har många typer av verksamheter kan dessa ändå redovisas tillsammans.