Enkelt Bolag

Ett enkelt bolag är en av de enklaste formerna av bolag som man kan skaffa i Sverige. Det är toppen att starta enkelt bolag om några vill driva en verksamhet men där bolagsmännen inte vill ha ansvar för resterande bolagsmäns aktier i bolaget.

Enkelt bolagEtt enkelt bolag är helt enkelt inte en fulländad företagsform, utan mer ett organiserat sätt att driva en verksamhet. Enkla bolag kan också ha andra syften. Ett exempel är när två personer tillsammans köper en lott.

Ett enkelt bolag är inte en juridisk person, och har därför inget organisationsnummer. Detta innebär att bolaget inte kan åta sig förpliktelser eller driva en rörelse, istället är varje bolagsman individuellt bunden till avtalet som hen ingått. Däremot kan det enkla bolaget använda ett gemensamt namn.

Bolaget kan inte ha några skulder eller tillgångar. De vinster och förluster som uppstår i det enkla bolaget fördelas lika mellan bolagsmännen, om inget annat har avtalats.

Att bilda ett enkelt bolag

Kor på jordbruksfastighetFör att bilda ett enkelt bolag behöver man vara minst två personer som bildar bolaget genom att upprätta ett avtal om att utföra en verksamhet i ett bolag, men utan att ha ett handelsbolag. När man avtalar om ett enkelt bolag så behöver det inte registreras, och det finns heller inga formella krav som måste följas. Avtalet som görs kan vara muntligt eller skriftligt, det är helt upp till personerna som startar det enkla bolaget. Det kan dessutom slutas på bestämd eller obestämd tid, eller den tid som förhållandet existerar. Skulle en bolagsman lämna ett enkelt bolag, eller någon ny tillträda, uppkommer det oftast ett helt nytt bolag istället.

De avtal som har skrivits av det enkla bolaget kan bara vara bindande för de bolagsmän som har ingått det ursprungliga avtalet. Dessa bolagsmän har alla samma skyldigheter och rättigheter gentemot tredje part. Avtalet säger alltså att vem som helst av de bolagsmän som är med i avtalet kan vara tvungen att betala bolagets hela skuld.

Ett exempel som kan drivas som ett enkelt bolag är en näringsverksamhet, när man driver en verksamhet i en jordbruksfastighet som är samägd. Det rör sig alltid om bolag som inte kan registrera sig hos Skatteverket eftersom de inte är arbetsgivare eller redovisar moms.

Personerna som tecknar avtalet, annars kallade bolagsmän, kan vara både juridiska och fysiska personer. När man bundit upp sig till ett avtal så är det endast bindande för de personer som deltagit i själva avtalet, men är man väl med i avtalet så är man ansvarig för både sin egen del och de övriga bolagsmännens del.

Registrera enkelt bolag

Om det enkla bolaget bedriver näringsverksamhet kan bolagsmännen föras in i Bolagsverkets handelsregister. Om verksamheten är av en viss storlek ska det också registreras hos myndigheten. I praktiken avgörs det med att ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

 1. Antalet anställda i bolaget ska ha varit i medeltal fler än 50 under de senaste två åren.
 2. Balansomslutningen ska har uppgått till minst 40 miljoner kronor under de senaste två åren.
 3. Nettoomsättningen ska ha uppgått till minst 80 miljoner kronor under de senaste två åren.

När man har ansökt om delägarna, så kommer Skatteverket besluta om en av delägarna ska registreras som representant för det enkla bolaget eller om det är ett partrederi. Denna representant ska hand om redovisningen och betalningen av avdragen skatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och de ska dessutom lämna de kontrolluppgifter som finns för bolagets verksamhet. Denna representant ska helt enkelt företräda angående bolagets skattefrågor. Att öppna ett enkelt bolag behöver alltså egentligen inte vara så svårt, bara man har en idé, är minst två personer och följer de punkter som man ska följa så är det bara påbörja registreringen av det enkla bolaget.

 • Hur registrerar man ett enkelt bolag?

  När man ska registrera ett enkelt bolag så kan man göra detta på antingen Bolagsverket eller Skatteverket. Om en näringsverksamhet bedrivs i bolaget så behöver bolagsmän i enkla bolag föras in i handelsregistret hos Bolagsverket. Ska en av delägarna registreras som representant för bolaget så ansöker man om detta hos Skatteverket.

 • Vad kostar det att registrera ett enkelt bolag?

  Ska man registrera en näringsverksamhet hos Bolagsverket så ligger kostnaden på 1200 kronor när man registrerar en bolagsman. Är det ingen näringsverksamhet som man ska registrera via det enkla bolaget så kan man göra detta hos Skatteverket och det kostar dig ingenting.

 • Vad krävs för att få registrera ett enkelt bolag?

  Ska man registrera ett enkelt bolag så behöver man först och främst vara minst två personer. Det som egentligen bara krävs är att personerna ska vara överens om att bedriva den här verksamheten tillsammans. Detta behöver dessutom inte vara under ett skriftligt avtal utan fungerar utmärkt från ett muntligt avtal också.

 • När är ett enkelt bolag en lämplig bolagsform?

  Ska några personer tillsammans driva en verksamhet men de vill själva inte ansvara för övriga bolagsmäns agerande i själva bolaget, då är ett ett enkelt bolag en perfekt verksamhet att öppna. Det finns helt enkelt inte något solidariskt ansvar som bolagsmän i ett handelsbolag har

 • Hur deklarerar man i ett enkelt bolag?

  Har man registrerat ett enkelt bolag så är det den representanten som har hand om deklarationen och avdragen skatt. Det är oftast någon av delägarna som blir utsedd som representant för det enkla bolaget och det är just representanten som har hand om frågor om deklaration.

Sammanfattning

 • Ett enkelt bolag uppstår när två eller flera bolagsmän avtalar om att driva en verksamhet tillsammans, utan att bilda ett företag. Detta avtal kan vara skriftligt eller muntligt.
 • Trots namnet är ett enkelt bolag inte egentligen inte ett företag. Det har inget organisationsnummer, och kan inte ingå avtal. Däremot kan de bolagsmän som bildat bolaget ingå avtal, som alla bolagsmän då är bundna av.
 • Exempel på enkla bolag är när två personer köper en lott, och avtalar om hur de ska dela på en eventuell vinst. Ett annat exempel är när man driver näringsverksamhet på en samägd jordbruksfastighet.
 • Om bolaget är stort ska det registreras hos Bolagsverket. Enkla bolag av mindre storlek kan också registreras, genom att bolagsmännens namn förs in i Bolagsverkets handelsregister.