Förenklat årsbokslut – hur och för vem?

Förenklat årsbokslut – hur och för vem?

Istället för ett vanligt årsbokslut kan vissa företag avsluta sitt räkenskapsår med ett förenklat årsbokslut. Denna möjlighet är tillgänglig för enskilda firmor med en nettoomsättning på maximalt tre miljoner. När bokslutet ska göras är det viktigt att det upprättas...
Vad är ett intresseföretag?

Vad är ett intresseföretag?

Ett intresseföretag är ett företag där ägaren inte har ett bestämmande inflytande, men där innehavet ändå är av betydelse. Definitionen av ett intresseföretag, enligt årsredovisningslagen, är där innehavet är minst 20 procent av rösterna, men utan att för den skull ha...
Bokföring i ideella föreningar

Bokföring i ideella föreningar

I ideella föreningar är ekonomin viktig. Genom att bokföra är det lättare att hålla koll på föreningens tillgångar, och få en sund ekonomi. Bokföringen i en ideell förening skiljer sig något åt från i ett företag, även om det mesta är sig likt. Även en ideell förening...
K2 och K3 för stiftelser

K2 och K3 för stiftelser

Stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen ska i regel också upprätta årsredovisning. Vissa stiftelser kan istället upprätta ett årsbokslut. Detta gäller stiftelser som är bokföringsskyldiga till följd av att tillgångarnas verkliga värde överstiger...
Deklarera enskild näringsverksamhet

Deklarera enskild näringsverksamhet

Året närmar sig sitt slut, och det innebär också att det snart är dags för dig som driver enskild näringsverksamhet att deklarera resultatet i NE-bilagan. Du ska också upprätta årsbokslut och lämna in momsdeklaration. Så avslutar du beskattningsåret Gör årsbokslutet...
Behöver mitt företag ha revisor?

Behöver mitt företag ha revisor?

En revisor är en ekonomisk rådgivare, eller en tillsatt granskare som har till uppgift att granska verksamheten i ett företag eller en förening. En och samma person kan inte ha båda dessa roller, åtminstone inte i samma verksamhet. I ett aktiebolag är det viktigt att...