Enskild firma förenklat årsbokslut

Förenklat årsbokslut – hur och för vem?

Istället för ett vanligt årsbokslut kan vissa företag avsluta sitt räkenskapsår med ett förenklat årsbokslut. Denna möjlighet är tillgänglig för enskilda firmor med en nettoomsättning på maximalt tre miljoner. När bokslutet ska göras är det viktigt att det upprättas enligt Bokföringsnämndens uppställningsschema. Vad består ett förenklat årsbokslut av? Det förenklade årsbokslutet består av balansräkning och…

Aktieportfölj

Vad är ett intresseföretag?

Ett intresseföretag är ett företag där ägaren inte har ett bestämmande inflytande, men där innehavet ändå är av betydelse. Definitionen av ett intresseföretag, enligt årsredovisningslagen, är där innehavet är minst 20 procent av rösterna, men utan att för den skull ha ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande betyder här bestämmande över intresseföretagets strategier. Däremot kan ägarföretaget…

Miniräknare

Bokföring i ideella föreningar

I ideella föreningar är ekonomin viktig. Genom att bokföra är det lättare att hålla koll på föreningens tillgångar, och få en sund ekonomi. Bokföringen i en ideell förening skiljer sig något åt från i ett företag, även om det mesta är sig likt. Även en ideell förening kan behöva bokföra. Bokföringsskyldighet inträder om föreningen uppfyller…

K2 och K3 för stiftelser

Stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen ska i regel också upprätta årsredovisning. Vissa stiftelser kan istället upprätta ett årsbokslut. Detta gäller stiftelser som är bokföringsskyldiga till följd av att tillgångarnas verkliga värde överstiger 1,5 miljoner kronor, och som endast får använda tillgångarna till förmån för medlemmar i en eller flera släkter. En stiftelse är i…

Beskattningsår

Deklarera enskild näringsverksamhet

Året närmar sig sitt slut, och det innebär också att det snart är dags för dig som driver enskild näringsverksamhet att deklarera resultatet i NE-bilagan. Du ska också upprätta årsbokslut och lämna in momsdeklaration. Så avslutar du beskattningsåret Gör årsbokslutet Varje beskattningsår ska avslutas med ett årsbokslut, som ligger till grund för din inkomstdeklaration. Om…

Revisors skrivbord

Behöver mitt företag ha revisor?

En revisor är en ekonomisk rådgivare, eller en tillsatt granskare som har till uppgift att granska verksamheten i ett företag eller en förening. En och samma person kan inte ha båda dessa roller, åtminstone inte i samma verksamhet. I ett aktiebolag är det viktigt att orde revisor finns med i bolagsordningen, även om företaget inte…

K1, K2 eller K3?

K1, K2 eller K3?

Hur ditt företags bokföring ska se ut beror till viss del på bolagsform, och företagets storlek. Bokföringsnämnden har utarbetat tre olika regelverk: K1, K2 och K3, som reglerar hur den årliga löpande bokföringen ska avslutas. K:et står för kategori. Vilken kategori hör mitt företag till? K1: enskilda firmor, handelsbolag och ideella föreningar, med en årlig…

Kontrollbalansräkning

Om ditt företag inte har tillräckliga intäkter i förhållande till sina kostnader kan styrelsen behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Genom denna process skyddas kapitalet, exempelvis i uppstartsprocessen när det inte finns några intäkter att tala om. Att kontrollbalansräkningen upprättas behöver alltså inte innebära att företaget går dåligt. Genom att kontrollbalansräkningen upprättas skyddar sig ledamöterna mot risker…