Att tänka på vid ägarbyte

Att tänka på vid ägarbyte

Inom några år kommer ungefär 100 000 svenska företag att stå inför ett ägarbyte. Om du är ägare till ett av dessa företag är det viktigt att du förbereder dig, så att affären går så smidigt som möjligt. Du kanske tror att ett ägarskifte framför allt handlar om regler...
Att göra sig av med en styrelseordförande

Att göra sig av med en styrelseordförande

Ett företag i kris är inte ett lönsamt företag, och riskerar att gå under helt. Därför är det viktigt att undvika att kriser uppstår. I många fall beror kriser på olämpliga företagsledare. Det är inte ovanligt att en vd eller styrelseordförande blir maktfullkomlig,...
Styrelsesekreterarens roll

Styrelsesekreterarens roll

I princip alla börsnoterade aktiebolag har en styrelsesekreterare, även om det inte finns något lagkrav på detta. I många länder, däribland Sverige, finns ingen definition av styrelsesekreterarens roll. Därför är det framför allt historisk praxis och delade...
7 steg för att skapa en styrelse i tillväxtbolag

7 steg för att skapa en styrelse i tillväxtbolag

Styrelsen är viktig för att göra ett bolag framgångsrikt. Men den styrelse som är rätt för ett företag kan vara fel för ett annat. Detta gäller bl.a. tillväxtföretag kontra företag där tillgångar framför allt ska förvaltas. Styrningen av ett svenskt aktiebolag vilar...
Fakturera styrelsearvode via bolag – snart tillåtet igen?

Fakturera styrelsearvode via bolag – snart tillåtet igen?

Under åtta år, från 2009 till 2017, var det möjligt för ledamöter i bolagsstyrelser att fakturera för sitt arbete via eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen stoppade dock detta, genom en dom, och hävdade att arvodet skulle beskattas som lön. Nu kan dock detta komma...