Digitalisera istället för att digitisera

Det talas mycket om digitalisering i dessa dagar. Därför skulle man kunna anta att alla vet vad det innebär. Så är dock inte fallet. Det finns dels en oklarhet kring vad som räknas till digitalisering, och också många som tror att digitalisering är samma sak som digitisering. En tredjedel av alla småföretag i Sverige upplever…

Ägarskifte

Att tänka på vid ägarbyte

Inom några år kommer ungefär 100 000 svenska företag att stå inför ett ägarbyte. Om du är ägare till ett av dessa företag är det viktigt att du förbereder dig, så att affären går så smidigt som möjligt. Du kanske tror att ett ägarskifte framför allt handlar om regler och formalia. Men minst lika viktigt…

Att göra sig av med en styrelseordförande

Ett företag i kris är inte ett lönsamt företag, och riskerar att gå under helt. Därför är det viktigt att undvika att kriser uppstår. I många fall beror kriser på olämpliga företagsledare. Det är inte ovanligt att en vd eller styrelseordförande blir maktfullkomlig, eller sätter den egna personen framför verksamhetens bästa. Företag som drivs av…

Styrelsesekreterare

Styrelsesekreterarens roll

I princip alla börsnoterade aktiebolag har en styrelsesekreterare, även om det inte finns något lagkrav på detta. I många länder, däribland Sverige, finns ingen definition av styrelsesekreterarens roll. Därför är det framför allt historisk praxis och delade erfarenheter som har format styrelsesekreterarens roll. Sekreterarens roll är att föra protokoll vid styrelsens möte, men hen kan…

Styrelse i tillväxtbolag

7 steg för att skapa en styrelse i tillväxtbolag

Styrelsen är viktig för att göra ett bolag framgångsrikt. Men den styrelse som är rätt för ett företag kan vara fel för ett annat. Detta gäller bl.a. tillväxtföretag kontra företag där tillgångar framför allt ska förvaltas. Styrningen av ett svenskt aktiebolag vilar på tre ben: ägaren, vd:n och styrelsen. Dessas roller är klart definierade, vilket…

Styrelse

Fakturera styrelsearvode via bolag – snart tillåtet igen?

Under åtta år, från 2009 till 2017, var det möjligt för ledamöter i bolagsstyrelser att fakturera för sitt arbete via eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen stoppade dock detta, genom en dom, och hävdade att arvodet skulle beskattas som lön. Nu kan dock detta komma att förändras, igen. Bolagsskatten i Sverige är i dagsläget 22 procent, men…

Företagsköp

3 saker du ska tänka på när du köper ett bolag

Det är inte ovanligt att företag köps upp. Det är dock inte alltid som det visar sig vara en bra idé. Nyligen presenterades data från en undersökning som omfattar åtta år, och där 600 företagsledare runt om i världen har intervjuats. År 2017 gjorde organisationen Företagarna en undersökning bland småföretagare, med upp till 49 anställda…

Skogsbrand

Svenska vd:ar tror på tillväxt

Den svenska arbetsmarknaden växer, och arbetslösheten fortsätter att minska. Svenska vd:ar ser alltjämt ljust på framtiden: sju av tio uppger att de tror på tillväxt i det egna bolaget under 2019. Det är främst organisk tillväxt och förbättrad intern effektivitet som kommer att driva tillväxten, tror vd:arna. Förra årets högkonjunktur kommer troligtvis inte att fortsätta…

Därför ska ni ha ett aktieägaravtal

Det finns ingenting i aktiebolagslagen som reglerar hur frågor mellan delägare ska hanteras. Därför är det viktigt att det finns ett aktieägaravtal. Det är vanligt att aktiebolag startas av ett fåtal personer, som tillsammans äger samtliga aktier i bolaget och är överens om hur bolaget ska styras. Kanske befinner du som läser detta dig just…