Faktorer för att bli en attraktiv arbetsgivare

Faktorer för att bli en attraktiv arbetsgivare

Konjunkturen är som bekant god, men det innebär också att det kan vara svårt att såväl hitta som behålla kompetent personal. 2018 var det fler som bytte jobb än någonsin tidigare, enligt en mätning som Nyckeltalsinstitutet gjort varje år sedan 1996.  De villkor du som...
5 tips för en åldersintegrerad arbetsplats

5 tips för en åldersintegrerad arbetsplats

Mångfald lönar sig. Det handlar inte bara om hur ni presenterar ert företag, era produkter och era tjänster i er rekrytering och er marknadsföring. Det handlar minst lika mycket om hur medarbetarna tillsammans skapar företagskulturen och kommer med innovationer. Det...
Distansarbete eller inte distansarbete?

Distansarbete eller inte distansarbete?

Det är idag vanligt att företag erbjuder sina anställda möjligheten att arbeta på distans. Det finns dock vissa nackdelar med distansarbete, som man som arbetsgivare måste komma till rätta med. I denna artikel tittar vi närmare på hur några arbetsgivare utanför...
Datainspektionen gör GDPR-granskning

Datainspektionen gör GDPR-granskning

25 maj i år fyllde GDPR, EU:s dataskyddsförordning, ett år. Under det första året inledde Datainspektionen 72 granskningar, skriver Computer Sweden. På ettårsdagen hade dock inga viten delats ut. Det finns dock många fall som väckt Datainspektionens uppmärksamhet...
Due diligence

Due diligence

En företagsbesiktning eller due diligence (“skälig aktsamhet”), ofta förkortad DD, är en process och metod för insamling och analys av information om ett företag inför ett eventuellt förvärv. En due diligence görs framför allt för att ge ledningen i det köpande...
Digitalisera istället för att digitisera

Digitalisera istället för att digitisera

Det talas mycket om digitalisering i dessa dagar. Därför skulle man kunna anta att alla vet vad det innebär. Så är dock inte fallet. Det finns dels en oklarhet kring vad som räknas till digitalisering, och också många som tror att digitalisering är samma sak som...