Styrelse i tillväxtbolag

7 steg för att skapa en styrelse i tillväxtbolag

Styrelsen är viktig för att göra ett bolag framgångsrikt. Men den styrelse som är rätt för ett företag kan vara fel för ett annat. Detta gäller bl.a. tillväxtföretag kontra företag där tillgångar framför allt ska förvaltas. Styrningen av ett svenskt aktiebolag vilar på tre ben: ägaren, vd:n och styrelsen. Dessas roller är klart definierade, vilket…

Styrelse

Fakturera styrelsearvode via bolag – snart tillåtet igen?

Under åtta år, från 2009 till 2017, var det möjligt för ledamöter i bolagsstyrelser att fakturera för sitt arbete via eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen stoppade dock detta, genom en dom, och hävdade att arvodet skulle beskattas som lön. Nu kan dock detta komma att förändras, igen. Bolagsskatten i Sverige är i dagsläget 22 procent, men…

Företagsköp

3 saker du ska tänka på när du köper ett bolag

Det är inte ovanligt att företag köps upp. Det är dock inte alltid som det visar sig vara en bra idé. Nyligen presenterades data från en undersökning som omfattar åtta år, och där 600 företagsledare runt om i världen har intervjuats. År 2017 gjorde organisationen Företagarna en undersökning bland småföretagare, med upp till 49 anställda…

Skogsbrand

Svenska vd:ar tror på tillväxt

Den svenska arbetsmarknaden växer, och arbetslösheten fortsätter att minska. Svenska vd:ar ser alltjämt ljust på framtiden: sju av tio uppger att de tror på tillväxt i det egna bolaget under 2019. Det är främst organisk tillväxt och förbättrad intern effektivitet som kommer att driva tillväxten, tror vd:arna. Förra årets högkonjunktur kommer troligtvis inte att fortsätta…

Därför ska ni ha ett aktieägaravtal

Det finns ingenting i aktiebolagslagen som reglerar hur frågor mellan delägare ska hanteras. Därför är det viktigt att det finns ett aktieägaravtal. Det är vanligt att aktiebolag startas av ett fåtal personer, som tillsammans äger samtliga aktier i bolaget och är överens om hur bolaget ska styras. Kanske befinner du som läser detta dig just…

Kommanditbolag

Styrelsens skyldigheter

Alla aktiebolag ska enligt aktiebolagslagen ha en styrelse. För privata aktiebolag ska styrelsen bestå av minst en ledamot och en suppleant. Ett publikt aktiebolag måste ha minst tre ledamöter i styrelsen. Om det finns mer än en ledamot i styrelsen måste det finnas en arbetsordning, som fastställer hur styrelsearbetet ska gå till, och hur det…

Suppleanter

Suppleantens roll i bolagsstyrelsen

Suppleantens roll i ett aktiebolags styrelse är ofta styvmoderligt behandlad, och det är nog mer än en som startat bolag och frågat sig vad det över huvud taget är för vits med att ha en suppleant i styrelse. Faktum är dock att suppleanten har en mycket viktig roll. Eftersom hen ska kunna ta över när…

Utöka styrelsen i aktiebolaget

Styrelsen i ett aktiebolag har framför allt två funktioner: styrning och kontroll. Det är styrelsen som definierar bolagets vision, mål, strategi med mera. Styrelsen har även till uppgift att utvärdera och kontrollera verksamheten i bolaget. I ett aktiebolag räcker det med en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen, och den ordinarie ledamoten är för…