Bolagsformer och sjukdom – vad gäller ditt företag?

Bolagsformer och sjukdom – vad gäller ditt företag?

Även den som driver ett företag kan bli sjuk. Reglerna för sjukpenning för företagare varierar mellan olika bolagsformer. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller. Den som p.g.a. sjukdom inte kan arbeta har i normalfallet rätt till sjuklön eller sjukpenning....