Fungerar upphandlingsprocessen?

Fungerar upphandlingsprocessen?

Den nya lagen om offentlig upphandling, som trädde i kraft 2017, skulle ge upphandlare större möjlighet att titta på annat än enbart pris. Hållbarhetskrav och livscykelkostnader skulle då kunna få större utrymme i upphandlingarna.  En nyligen publicerad undersökning...
Vilka bidrag kan jag söka till mitt företag?

Vilka bidrag kan jag söka till mitt företag?

Har ditt bolag plötsligt ont om pengar? Oavsett om företaget har funnits länge eller endast en kort tid kan ni vara berättigade till flera olika bidrag, som kan göra det möjligt för er att komma på fötter igen. Hur många bidrag som är tillgängliga för företagare har...
Hur mycket ska du ta betalt?

Hur mycket ska du ta betalt?

Om du driver eget företag, oavsett bolagsform, är frågan om hur mycket du ska ta betalt för ditt arbete inte helt lätt att besvara. Förutom lön och kostnader som är kopplade till lönen ska intäkterna också täcka de utgifter som är förknippade med att driva ett...
Att dela upp ett bolag

Att dela upp ett bolag

När ett aktiebolag delas kan det ske genom att ett företag upplöses utan likvidation, och dess tillgångar och skulder tas över av två eller fler andra bolag. Partiell fission eller avknoppning innebär att en del av tillgångarna och skulderna övertas, utan att det...
Att slå ihop bolag

Att slå ihop bolag

Att slå ihop företag, eller att dela upp dem, är något som händer relativt ofta i Sverige. Det är dock många som inte vet hur dessa processer går till, eller vilka regler som omgärdar dem. I denna artikel går vi igenom hur en sammanslagning av bolag, s.k. fusion,...
Sveriges mest innovativa företag

Sveriges mest innovativa företag

Nyligen presenterades Svenskt innovationsindex för 2018. Vilket företag hamnade i topp? Och hur kan du göra för att ditt företag ska hamna på listan? Svenskt innovationsindex är en ganska ny företeelse, som har utvecklats på Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid...