Styrelsesekreterarens roll

Styrelsesekreterarens roll

I princip alla börsnoterade aktiebolag har en styrelsesekreterare, även om det inte finns något lagkrav på detta. I många länder, däribland Sverige, finns ingen definition av styrelsesekreterarens roll. Därför är det framför allt historisk praxis och delade...
Hur mycket ska du ta betalt?

Hur mycket ska du ta betalt?

Om du driver eget företag, oavsett bolagsform, är frågan om hur mycket du ska ta betalt för ditt arbete inte helt lätt att besvara. Förutom lön och kostnader som är kopplade till lönen ska intäkterna också täcka de utgifter som är förknippade med att driva ett...
Att dela upp ett bolag

Att dela upp ett bolag

När ett aktiebolag delas kan det ske genom att ett företag upplöses utan likvidation, och dess tillgångar och skulder tas över av två eller fler andra bolag. Partiell fission eller avknoppning innebär att en del av tillgångarna och skulderna övertas, utan att det...
Att slå ihop bolag

Att slå ihop bolag

Att slå ihop företag, eller att dela upp dem, är något som händer relativt ofta i Sverige. Det är dock många som inte vet hur dessa processer går till, eller vilka regler som omgärdar dem. I denna artikel går vi igenom hur en sammanslagning av bolag, s.k. fusion,...
Sveriges mest innovativa företag

Sveriges mest innovativa företag

Nyligen presenterades Svenskt innovationsindex för 2018. Vilket företag hamnade i topp? Och hur kan du göra för att ditt företag ska hamna på listan? Svenskt innovationsindex är en ganska ny företeelse, som har utvecklats på Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid...