Vilka bidrag kan jag söka till mitt företag?

Vilka bidrag kan jag söka till mitt företag?

Har ditt bolag plötsligt ont om pengar? Oavsett om företaget har funnits länge eller endast en kort tid kan ni vara berättigade till flera olika bidrag, som kan göra det möjligt för er att komma på fötter igen. Hur många bidrag som är tillgängliga för företagare har...
Due diligence

Due diligence

En företagsbesiktning eller due diligence (“skälig aktsamhet”), ofta förkortad DD, är en process och metod för insamling och analys av information om ett företag inför ett eventuellt förvärv. En due diligence görs framför allt för att ge ledningen i det köpande...
Digitalisera istället för att digitisera

Digitalisera istället för att digitisera

Det talas mycket om digitalisering i dessa dagar. Därför skulle man kunna anta att alla vet vad det innebär. Så är dock inte fallet. Det finns dels en oklarhet kring vad som räknas till digitalisering, och också många som tror att digitalisering är samma sak som...
Att tänka på vid ägarbyte

Att tänka på vid ägarbyte

Inom några år kommer ungefär 100 000 svenska företag att stå inför ett ägarbyte. Om du är ägare till ett av dessa företag är det viktigt att du förbereder dig, så att affären går så smidigt som möjligt. Du kanske tror att ett ägarskifte framför allt handlar om regler...
Att göra sig av med en styrelseordförande

Att göra sig av med en styrelseordförande

Ett företag i kris är inte ett lönsamt företag, och riskerar att gå under helt. Därför är det viktigt att undvika att kriser uppstår. I många fall beror kriser på olämpliga företagsledare. Det är inte ovanligt att en vd eller styrelseordförande blir maktfullkomlig,...