Därför ska ni ha ett aktieägaravtal

Det finns ingenting i aktiebolagslagen som reglerar hur frågor mellan delägare ska hanteras. Därför är det viktigt att det finns ett aktieägaravtal. Det är vanligt att aktiebolag startas av ett fåtal personer, som tillsammans äger samtliga aktier i bolaget och är överens om hur bolaget ska styras. Kanske befinner du som läser detta dig just…

Aktieportfölj

Vad är ett intresseföretag?

Ett intresseföretag är ett företag där ägaren inte har ett bestämmande inflytande, men där innehavet ändå är av betydelse. Definitionen av ett intresseföretag, enligt årsredovisningslagen, är där innehavet är minst 20 procent av rösterna, men utan att för den skull ha ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande betyder här bestämmande över intresseföretagets strategier. Däremot kan ägarföretaget…

Miniräknare

Bokföring i ideella föreningar

I ideella föreningar är ekonomin viktig. Genom att bokföra är det lättare att hålla koll på föreningens tillgångar, och få en sund ekonomi. Bokföringen i en ideell förening skiljer sig något åt från i ett företag, även om det mesta är sig likt. Även en ideell förening kan behöva bokföra. Bokföringsskyldighet inträder om föreningen uppfyller…

K2 och K3 för stiftelser

Stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen ska i regel också upprätta årsredovisning. Vissa stiftelser kan istället upprätta ett årsbokslut. Detta gäller stiftelser som är bokföringsskyldiga till följd av att tillgångarnas verkliga värde överstiger 1,5 miljoner kronor, och som endast får använda tillgångarna till förmån för medlemmar i en eller flera släkter. En stiftelse är i…

Beskattningsår

Deklarera enskild näringsverksamhet

Året närmar sig sitt slut, och det innebär också att det snart är dags för dig som driver enskild näringsverksamhet att deklarera resultatet i NE-bilagan. Du ska också upprätta årsbokslut och lämna in momsdeklaration. Så avslutar du beskattningsåret Gör årsbokslutet Varje beskattningsår ska avslutas med ett årsbokslut, som ligger till grund för din inkomstdeklaration. Om…

Checklista starta företag

Checklista när du startar bolag

Ska du starta ett bolag? Då har du många uppgifter framför dig, innan du kommer igång med verksamheten. Men det är viktigt att du utför dem, så att allt blir rätt inför starten av din verksamhet. Annars kan du få problem med Bolagsverket, Skatteverket eller din arbetsgivare. Om du ska starta enskild firma Ansök om…

Revisors skrivbord

Behöver mitt företag ha revisor?

En revisor är en ekonomisk rådgivare, eller en tillsatt granskare som har till uppgift att granska verksamheten i ett företag eller en förening. En och samma person kan inte ha båda dessa roller, åtminstone inte i samma verksamhet. I ett aktiebolag är det viktigt att orde revisor finns med i bolagsordningen, även om företaget inte…

K1, K2 eller K3?

K1, K2 eller K3?

Hur ditt företags bokföring ska se ut beror till viss del på bolagsform, och företagets storlek. Bokföringsnämnden har utarbetat tre olika regelverk: K1, K2 och K3, som reglerar hur den årliga löpande bokföringen ska avslutas. K:et står för kategori. Vilken kategori hör mitt företag till? K1: enskilda firmor, handelsbolag och ideella föreningar, med en årlig…

Kommanditbolag

Styrelsens skyldigheter

Alla aktiebolag ska enligt aktiebolagslagen ha en styrelse. För privata aktiebolag ska styrelsen bestå av minst en ledamot och en suppleant. Ett publikt aktiebolag måste ha minst tre ledamöter i styrelsen. Om det finns mer än en ledamot i styrelsen måste det finnas en arbetsordning, som fastställer hur styrelsearbetet ska gå till, och hur det…

Kontrollbalansräkning

Om ditt företag inte har tillräckliga intäkter i förhållande till sina kostnader kan styrelsen behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Genom denna process skyddas kapitalet, exempelvis i uppstartsprocessen när det inte finns några intäkter att tala om. Att kontrollbalansräkningen upprättas behöver alltså inte innebära att företaget går dåligt. Genom att kontrollbalansräkningen upprättas skyddar sig ledamöterna mot risker…