Sveriges mest innovativa företag

Nyligen presenterades Svenskt innovationsindex för 2018. Vilket företag hamnade i topp? Och hur kan du göra för att ditt företag ska hamna på listan? Svenskt innovationsindex är en ganska ny företeelse, som har utvecklats på Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, i samarbete med Norges handelshögskola (NHH) och Fordham University i New York. Indexet…

Styrelse i tillväxtbolag

7 steg för att skapa en styrelse i tillväxtbolag

Styrelsen är viktig för att göra ett bolag framgångsrikt. Men den styrelse som är rätt för ett företag kan vara fel för ett annat. Detta gäller bl.a. tillväxtföretag kontra företag där tillgångar framför allt ska förvaltas. Styrningen av ett svenskt aktiebolag vilar på tre ben: ägaren, vd:n och styrelsen. Dessas roller är klart definierade, vilket…

Styrelse

Fakturera styrelsearvode via bolag – snart tillåtet igen?

Under åtta år, från 2009 till 2017, var det möjligt för ledamöter i bolagsstyrelser att fakturera för sitt arbete via eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen stoppade dock detta, genom en dom, och hävdade att arvodet skulle beskattas som lön. Nu kan dock detta komma att förändras, igen. Bolagsskatten i Sverige är i dagsläget 22 procent, men…

Företagsköp

3 saker du ska tänka på när du köper ett bolag

Det är inte ovanligt att företag köps upp. Det är dock inte alltid som det visar sig vara en bra idé. Nyligen presenterades data från en undersökning som omfattar åtta år, och där 600 företagsledare runt om i världen har intervjuats. År 2017 gjorde organisationen Företagarna en undersökning bland småföretagare, med upp till 49 anställda…

Entreprenör

7 skäl till att starta företag

Att starta ett företag är något av det mest utmanande man kan göra. De allra flesta som startar företag tycker dock att det är väl värt ansträngningen. Varför tycker de det? Det finns naturligtvis flera skäl till detta, och i den här artikeln går vi igenom de allra främsta anledningarna. 1. Du blir din egen…

3:12-reglerna

3:12-regler för 2019

3:12-reglerna är regler om till vilken skattesats du som driver ett fåmansföretag kan plocka ut utdelning ur ditt företag. Upp till ett visst belopp beskattas din utdelning som kapital, vilket ger en skattesats på 20 procent. Det är dock inte alldeles enkelt att beräkna detta belopp. 3:12-reglerna är alltid omstridda. Många vill förändra dem, men…

Enskild firma förenklat årsbokslut

Förenklat årsbokslut – hur och för vem?

Istället för ett vanligt årsbokslut kan vissa företag avsluta sitt räkenskapsår med ett förenklat årsbokslut. Denna möjlighet är tillgänglig för enskilda firmor med en nettoomsättning på maximalt tre miljoner. När bokslutet ska göras är det viktigt att det upprättas enligt Bokföringsnämndens uppställningsschema. Vad består ett förenklat årsbokslut av? Det förenklade årsbokslutet består av balansräkning och…

Skogsbrand

Svenska vd:ar tror på tillväxt

Den svenska arbetsmarknaden växer, och arbetslösheten fortsätter att minska. Svenska vd:ar ser alltjämt ljust på framtiden: sju av tio uppger att de tror på tillväxt i det egna bolaget under 2019. Det är främst organisk tillväxt och förbättrad intern effektivitet som kommer att driva tillväxten, tror vd:arna. Förra årets högkonjunktur kommer troligtvis inte att fortsätta…

Därför ska ni ha ett aktieägaravtal

Det finns ingenting i aktiebolagslagen som reglerar hur frågor mellan delägare ska hanteras. Därför är det viktigt att det finns ett aktieägaravtal. Det är vanligt att aktiebolag startas av ett fåtal personer, som tillsammans äger samtliga aktier i bolaget och är överens om hur bolaget ska styras. Kanske befinner du som läser detta dig just…