Ett privat aktiebolag behöver inte ha en vd

VD i aktiebolag