Aktiebolag är en av de vanligaste bolagsformerna i Sverige

Aktiebolag