Konjunkturen är som bekant god, men det innebär också att det kan vara svårt att såväl hitta som behålla kompetent personal. 2018 var det fler som bytte jobb än någonsin tidigare, enligt en mätning som Nyckeltalsinstitutet gjort varje år sedan 1996. 

De villkor du som arbetsgivare kan erbjuda har stor betydelse för företagets framgång. En attraktiv och hållbar arbetsgivare sparar ungefär åtta miljoner kronor om året, enligt Nyckeltalsinstitutet. Anledningen till detta är att attraktiva arbetsgivare har kortare sjukfrånvaro, färre avgångar och högre produktivitet. Det är dock stor skillnad mellan olika branscher, och summan åtta miljoner är baserad på medianen för energibranschen. Attraktiv arbetsplats

Hur ska då du som arbetsgivare göra för att inte bara rekrytera personal med efterfrågad kompetens, utan dessutom behålla arbetskraften? Det finns två framgångsfaktorer, enligt Nyckeltalsinstitutet.

  1. Små arbetsgrupper, vilket ger kortare sjukfrånvaro. Här är det stor skillnad mellan olika sektorer. Inom vård och omsorg kan en arbetsgrupp omfatta 70 personer. På teknisk förvaltning är det däremot vanligt att varje chef har åtta medarbetare.
  2. Jämställda arbetsvillkor, vilket är ett område där privata företag har mycket att lära av statliga myndigheter. I topp hamnar här myndigheternas ledningsgrupper, och i botten finansbranschen, som ligger tio år efter andra branscher när det gäller lika möjligheter för män och kvinnor att bli chefer.

Nyckeltalsinstitutet har betygsatt 330 verksamheter, utifrån en databas som omfattar 700 000 anställdas arbetsvillkor. På detta sätt kan institutet utse Sveriges bästa arbetsgivare i 14 olika kategorier, på tre olika områden. Det är dock endast i fyra kategorier man har utsett vinnare på alla tre områden.

I den finansiella kategorin är Länsförsäkringar Västernorrland den mest attraktiva arbetsgivaren. Även om det är långt mellan kontoren lyckas företaget ge medarbetarna coaching och feedback. De gör också regelbundna enkätundersökningar om den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön, vilket resulterat i ett arbete som fått ned sjukfrånvaron till ungefär en procent. 

Employer branding

För att bli attraktiv som arbetsgivare är det viktigt att arbeta aktivt med employer branding. I undersökningar som gjorts svarar mer än hälften att de hellre tar en lägre lön än att arbeta på ett företag med dåligt rykte.

Det går att bli en attraktiv arbetsgivare på kort tid, vilket bevisas av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstads tio i topp-lista. Undersökningen Randstad Employer Brand Research görs varje år, och årets undersökning omfattar svar från 6000 respondenter. Vinnare av utmärkelsen årets bästa arbetsgivare 2019 är Essity, som fram till 2017 var en del av SCA. Det innebär att varumärket bara funnits i två år. 

Essity har sedan starten fokuserat på att bygga upp sina kärnvärden, vilket har gett resultat. Värdegrundade företag är attraktiva som arbetsgivare.

De fem viktigaste faktorerna hos en arbetsgivare är, enligt arbetssökande:

  • Trevlig arbetsmiljö
  • Intressanta arbetsuppgifter
  • Balans mellan arbete och fritid
  • Anställningstrygghet
  • Flexibilitet

Topp tre i Randstads undersökning 2019 är

  1. Essity
  2. Volvo Car Group
  3. Siemens

Vad är Nyckeltalsinstitutet?

Nyckeltalsinstitutet är ett aktiebolag som arbetar med att hjälpa organisationer att förstå sina medarbetares villkor. Bolaget mäter och kartlägger arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa, vilket möjliggör jämförelser både över tid mellan arbetsplatser. Nyckeltalsinstitutet arbetar med personalekonomiska nyckeltal för HR, även kallade people analytics.