Mångfald lönar sig. Det handlar inte bara om hur ni presenterar ert företag, era produkter och era tjänster i er rekrytering och er marknadsföring. Det handlar minst lika mycket om hur medarbetarna tillsammans skapar företagskulturen och kommer med innovationer.

Det har genom åren forskats en del på hur det fungerar att integrerar olika generationer på en och samma arbetsplats. Vissa forskare hävdar att varje generation har sina värderingar, och att det uppstår en “clash” när olika generationers värderingar möts på en och samma arbetsplats. Andra hävdar å sin sida att det finns andra saker som är viktigare, exempelvis en persons ålder eller kön.

Oavsett om det finns risk för konflikter eller ej när olika generationer arbetar tillsammans är det ett faktum att goda idéer sällan föds i homogena miljöer. Därför är det viktigt att skapa en grupp med en mångfald av erfarenheter. Det talas mycket om mångfald idag, men ett perspektiv som ofta glöms bort är åldersperspektivet. Både andelen unga och andelen äldre ökar, enligt SCB. Om pensionsåldern dessutom höjs kommer antalet äldre i arbete att öka ytterligare, och då är det viktigt att generationerna kan arbeta effektivt tillsammans.

Varje individ har naturligtvis sina personliga egenskaper och erfarenheter, som hen bidrar med till företagets verksamhet. Ska vi generalisera en aning kan vi dock säga följande:

 • Generation Y och Z har stora kunskaper inom sociala medier, appar och mycket annat digitalt.
 • Äldre har lång erfarenhet av arbetslivet, vilket medför att de har stora kunskaper inom ledarskap. De har också mer utvecklade kontaktnät med potentiella kunder och partners.

Distansarbete uggla

Hur kan vi skapa en mer åldersintegrerad arbetsplats?

Att skapa en attraktiv arbetsplats för medarbetare ut olika generationer kommer snart att vara en fråga om överlevnad för många företag. Ni kommer också att bli mer konkurrenskraftiga. Vi ska inte tona ned risken för att konflikter kan uppstå, även om forskningen inte kommit fram till ett entydigt svar på denna fråga.

Genom förberedelse och planering går det att vända eventuella skillnader mellan olika generationer till något positivt. Här är våra fem bästa tips:

 1. Ta fram en övergripande strategi
  Utveckla en strategi som ger svar på hur ni ska skapa en arbetsmiljö och en företagskultur som passar alla, oavsett ålder.
 2. Granska er rekrytering kritiskt
  Omdefiniera era mångfaldsmål så att de passar målen för rekryteringen, och fundera på om ni måste göra förändringar i era jobbannonser. Alla åldersgrupper ska känna sig välkomna.
 3. Gör arbetet mer flexibelt
  Troligen måste ni göra det möjligt för de anställda att arbeta hemifrån. Tänk dock på att det finns vissa fallgropar. Du kan läsa mer om dessa här.
 4. Använd en digital arbetsyta
  För att göra det enkelt för de anställda att samarbeta, vare sig de arbetar hemifrån eller från kontoret, är det viktigt att ni har en digital arbetsyta med fokus på användarvänlighet.
 5. Prioritera teambuilding
  Det är viktigt att alla medarbetare förstår varandras perspektiv. Därför bör ni prioritera teambuilding på olika sätt. Många arbetsplatser har aktiviteter av olika slag, men det kan även vara en bra idé att skapa mentorsprogram där äldre och yngre får utbyta perspektiv och erfarenheter med varandra.