Det är idag vanligt att företag erbjuder sina anställda möjligheten att arbeta på distans. Det finns dock vissa nackdelar med distansarbete, som man som arbetsgivare måste komma till rätta med. I denna artikel tittar vi närmare på hur några arbetsgivare utanför näringslivet har valt att hantera frågan om distansarbete.

Det råder brist på många kompetenser på den svenska arbetsmarknaden. Inte minst gäller detta utvecklare och statistiker. Den som är etablerad på en ort, och har familj, är troligen mindre villig att flytta till en annan ort för att arbeta där, även om lönen och förmånerna är bättre. Då kan möjligheten till distansarbete vara det som får personen med den eftersökta kompetensen att byta arbete.

85 procent av de företagsledare som tillfrågats i den senaste upplagan av IWG Global Workplace Study från International Workplace Group (IWG) uppger att flexibla arbetsförhållanden ökat produktiviteten i deras verksamhet. Samma undersökning visar att möjligheten till flexibelt arbete är vad som avgör för fyra av fem arbetssökande, om de har att välja mellan två likvärdiga jobb.

Företagsledarna framhåller också att kontorskostnaderna minskar när medarbetarna har möjlighet att arbeta på distans. Det är dock oklokt att stirra sig blind på denna faktor, det kan snarare vara så att det blir dyrare i slutändan.

På många arbetsplatser är distansarbete tillåtet, med det måste stämmas av med den närmaste chefen. Så är det bl.a. på Internetstiftelsen, som administrerar och sköter den tekniska driften av .se-domänerna. På denna arbetsplats har man också valt att skapa stora sociala ytor, som ska locka medarbetarna att förlägga sitt arbete till kontoret i Stockholm. Man har också valt att endast delvis anpassa kontoret till trenden med aktivitetsbaserade arbetsplatser, eftersom detta inte passar alla.

Vi människor är olika: för vissa innebär flexibla arbetstider, och möjlighet till distansarbete, mindre stress. För andra innebär det istället mer stress. Trenden går alltmer mot att lösa upp skillnaden mellan fritid och arbetstid, men det innebär också att vissa aldrig har tid att koppla av.

Arbeta överallt

Tänk på det här!

  • En risk med att tillåta distansarbete är att sannolikheten minskar för att medarbetarna tar till sig företagets visioner, och är medvetna om den utpekade riktningen för verksamheten. Därmed finns det en risk att medarbetaren arbetar hårt, men i fel riktning, något som ofta skadar företaget.
  • I en grupp som är fysiskt splittrad kan gemenskapen gå förlorad. Därför är det viktigt att arbeta strukturerat för att bygga upp gemenskapen.
  • För att distansarbete ska fungera krävs det att cheferna har en bra dialog med medarbetarna. Inte minst gäller det att hålla regelbundna medarbetarsamtal om resultat och förväntningar.
  • Skapa ett system så att medarbetarna enkelt kan hålla koll på hur mycket de arbetar.
  • Många tror kanske att den som arbetar på distans gör mindre, men faktum är att det ofta är tvärtom: den som inte är på plats överkompenserar genom att arbeta ännu mer. Detta kan vara en källa till stress, och det är viktigt att ta upp detta i medarbetarsamtalen.  
  • Säkerställ att medarbetarna inte använder offentliga wifi-anslutningar när de arbetar med känsliga uppgifter i ert interna system, eller att obehöriga kan ta del av konfidentiell information.