Det talas mycket om digitalisering i dessa dagar. Därför skulle man kunna anta att alla vet vad det innebär. Så är dock inte fallet. Det finns dels en oklarhet kring vad som räknas till digitalisering, och också många som tror att digitalisering är samma sak som digitisering.

En tredjedel av alla småföretag i Sverige upplever ökad konkurrens till följd av digitaliseringen, visar en undersökning som gjorts av Swedbank. Frågan är dock om alla som svarat på enkäten är medvetna om vad digitalisering innebär, och vad det inte innebär.

Vad är digitisering?

Digitisering är ett begrepp som framför allt är vanligt inom arkivvärlden. Digitisering är en process där information konverteras från ett analogt till ett digitalt medium. Det kan handla om att skanna dokument, fotografera av handlingar med digitalkamera eller spela in ljud med digital inspelningsutrustning.

Ur ett företagsperspektiv innebär digitisering att något analogt omvandlas till något digitalt. Tjänsten används dock på samma sätt som tidigare. Digitalisering handlar dock om att använda de möjligheter som digitaliseringen ger, till att lösa problem som inte gått att lösa tidigare, och skapa ett nytt tänkesätt som skapar konkurrensfördelar.

Digitisering kan, i vissa fall, vara grunden för en framgångsrik affärsidé. Spotify har till stora delar digitiserat vårt musiklyssnande. Företagets produkt är dock, egentligen, inte lika revolutionerande som Myspace, Soundcloud och Bandcamp, som gett artister möjlighet att nå ut med sin musik direkt till fansen, och få respons direkt från de sistnämnda. Kanske är det ingen tillfällighet att Soundcloud, till skillnad från Spotify, har gett upphov till s.k. Soundcloud-rap, en undergenre till hiphop.

Digitalisering i verksamhetIdealisk digitalisering

Att genomföra en digitaliseringsprocess handlar inte om att fokusera på tekniken, och därför bör man inte börja med att gå till en utvecklare. Istället är det viktigt att börja hos kunden. Med utgångspunkt i kundens behov och förväntningar kan ni skapa något som faktiskt tillför värde. Att fokusera på tekniken riskerar att leda till en form av digitisering, där man använder en tjänst på samma sätt som tidigare, även om den nu är digital.

Vilka möjligheter ger då digitaliseringen? Några exempel är följande:

  • Möjlighet att kombinera data från olika källor, och uppdatera den i realtid.
  • Möjligheten att med hjälp av API:er både hämta och skriva data.
  • Möjligheten att snabbt föra beräkningar utifrån inhämtade data.
  • Internet of things, där uppkopplade prylar gör det möjligt att mäta nästan vad som helst.

Många verksamheter tror att de nu måste utarbeta en digital strategi, när de kanske inte ens har en strategi över huvud taget idag. Om ditt företag hör till dessa är det där ni måste börja. Digitaliseringen behöver troligen vara en del av er strategi, för att ni ska kunna klara er i konkurrensen, men den kan inte vara den enda delen av strategin.

Många företag skapar speciella hubbar eller avdelningar som ska arbeta med innovation, men bra idéer kan komma från vem som helst inom verksamheten. Därför är det viktigt att involvera alla på företaget när strategier och lösningar ska arbetas fram. Om den digitala tekniken ska bli en integrerad del av er verksamhet, som alla arbetar med, är det kontraproduktivt med för stor respekt för den. Alla ska kunna arbeta med den, och alla ska också ha möjlighet att lämna förslag på hur den ska användas. Gör ni detta riskerar ni att skapa onödig polarisering i företaget.