Inom några år kommer ungefär 100 000 svenska företag att stå inför ett ägarbyte. Om du är ägare till ett av dessa företag är det viktigt att du förbereder dig, så att affären går så smidigt som möjligt.

Du kanske tror att ett ägarskifte framför allt handlar om regler och formalia. Men minst lika viktigt för en lyckad affär är att värna relationerna mellan samtliga intressenter. Alla inblandade bör ges samma information, vid samma tillfälle och med samma förutsättningar. Man bör också ge intressenterna hjälp att komma överens om vem som ska göra vad, och balansera ägar-, styrnings- och ledarrollen.

Det är också viktigt att diskutera vad som ska ske efter ägarskiftet. Även om två partners får lika stor del av köpeskillingen kan deras situation, av olika skäl, skilja sig åt finansiellt, och det är viktigt att ha detta i åtanke.

Anta köparens perspektiv

Ett sätt att förbereda för ägarskifte är att titta på sitt bolag ur en köpares perspektiv. Istället för att “fixa till” bolaget när det är dags för försäljning handlar det om att hela tiden utveckla verksamheten, och också hålla reda på bokföring, betalningar och annat. Det kan exempelvis handla om att skilja ägare med en operativ roll i bolaget från en extern styrelse.

Ägarbyte

3 råd inför försäljningen

  1. Förbered ägarna. Om det rör sig om ett bolag med flera ägare är det viktigt att ni tillsammans, i god tid, går igenom hur ni ser på en eventuell försäljning. Kanske vill några av er sälja, kanske vill alla sälja. Vad har de som vill sälja för skäl? Vilken typ av köpare vill ni sälja till? Har ni all dokumentation, som t.ex. aktieägaravtal, på plats?
  2. Förbered bolaget. Ett väl förberett bolag är värt mer, inte minst eftersom det ger en större trygghet för köparna. Gör en ordentlig genomgång, utifrån ett köparperspektiv (se ovan), för att se hur ni kan tydliggöra företagets långsiktiga potential. Ta fram en affärsplan och en grundlig budget.

    Se också till att all dokumentation är i ordning, och att inga viktiga avtal löper ut strax efter försäljningsdatum. Fundera också på vilka som är nyckelpersoner i företaget, och vad som skulle hända om dessa slutar. Det är inte lätt att ta över ett företag och direkt behöva rekrytera personal till några av de viktigaste posterna.
  3. Förbered försäljningen. Det är vanligt att ta hjälp av en rådgivare inför försäljningen, och det är viktigt att vara ute i god tid när det kommer till valet av rådgivare. Vilken rådgivare som är bäst för er beror nämligen dels på ert företags verksamhet, men också på vilken typ av köpare ni har tänkt er. Olika rådgivare har olika nätverk, och det gäller att hitta någon som kan förmedla den affär ni vill göra. Rådgivaren ska också kunna förklara för köparen varför de ska välja just ert bolag.

Som redan nämnts är det viktigt att hela tiden vara medveten om att frågan om ägarskifte en dag kommer att komma upp. Ju tidigare ni har med detta i beräkningen, desto lättare kommer det att gå när det väl är dags. Ett företag som hela tiden drivs som om det skulle kunna säljas inom en snar framtid kommer också att vara mer lönsamt, och i de flesta fall också växa snabbare, än ett som drivs med tanken om att ägarskifte möjligen kan bli aktuellt långt in i framtiden.