Ett företag i kris är inte ett lönsamt företag, och riskerar att gå under helt. Därför är det viktigt att undvika att kriser uppstår. I många fall beror kriser på olämpliga företagsledare. Det är inte ovanligt att en vd eller styrelseordförande blir maktfullkomlig, eller sätter den egna personen framför verksamhetens bästa. Företag som drivs av sina grundare är extra sårbara för dominanta ledare, som kan ta över och dominera arbetet i styrelsen helt och hållet.

Den dominanta styrelseordförandens välde måste brytas i tid. Därför är det viktigt att ordföranden kan förmås att avgå innan det är för sent. Det finns många olika sätt på vilka detta kan ske.

Det förekommer faktiskt att en dominant ordförande avgår på eget initiativ. Detta kan ske till följd av helt egna idéer, eller efter samråd eller uppmaningar i styrelsen. Det är inte helt ovanligt att en dominant ledare inser att hen bör avgå – på ett rent intellektuellt plan. Samtidigt kan hen, av känslomässiga skäl, ha svårt att göra slag i saken och faktiskt träda tillbaka.

Chansen att ledaren ska lämna sitt uppdrag “frivilligt” ökar om det finns ett tryck från övriga styrelseledamöter för detta. Styrelseledamöter som inte är verkställande kan behöva ha ett eget möte innan de konfronterar ordföranden och kräver vederbörandes avgång. I familjeföretag, partnerskap och andra bolag där ledamöterna är stora ägarandelar är detta oftast lättare. Om det är stor skillnad i rang mellan ägare och ledare är det å andra sidan svårare, eftersom den dominanta ledaren då kan utnyttja detta till sin fördel och bita sig fast. I dessa fall kan det bli nödvändigt att genomföra en “kupp” för att bli av med ordföranden.

Det är inte bara styrelsen som har möjligheten att avsätta en ordförande. Om ledamöterna förhåller sig passiva till den dominanta ledaren kan aktieägarna tvinga bort ordföranden. Om en grupp som äger majoriteten av aktierna vill få bort ordföranden eller VD:n, då måste hen avgå, även om det kan bli tuffa förhandlingar för att det verkligen ska bli så.

När en ordförande eller vd tillträder är det viktigt att förhandla om vilka spelregler som gäller, och vad som kommer att hända om hen inte följer dessa regler. Detta eliminerar inte alla risker för auktoritärt beteende, men det minskar dem.

Nissan Navarra

Exempel på dominanta företagsledare

  • Carlos Ghosn, som ledde Renault från 1996, coh 2006 även blev vd för Nissan. Han avgick som vd 1 april 2017, men fortsatte som styrelseordförande. Ghosn utnyttjade partnerskapet mellan bolaget till att effektivisera genom stordriftsfördelar, men med tiden blev hans auktoritära ledarskap ett problem. Han arresterades i Japan 19 november 2018, misstänkt för bl.a. Skatteflykt, och avsattes tre dagar senare av styrelsen.
  • Mark Zuckerberg är ett exempel på risken med företag som drivs av (en av) sina grundare under alltför lång tid. Förr eller senare slutar en företagsledare att gå i takt med tiden, och när den personen har så mycket makt som  Zuckerberg har är det svårt att rätta till situationen.
  • Ricardo Salgado ledde Banco Espirito Santo, Portugals näst största bank. Han fick med sig familjerådet (banken hade grundats av hans farfarsfar José Maria do Espírito Santo Silva), mot de andra ägarna, och trotsade den portugisiska centralbanken 21 gånger under en sjumånadersperiod. Till följd av detta delades Banco Espirito Santo i två.