Om du driver eget företag, oavsett bolagsform, är frågan om hur mycket du ska ta betalt för ditt arbete inte helt lätt att besvara. Förutom lön och kostnader som är kopplade till lönen ska intäkterna också täcka de utgifter som är förknippade med att driva ett företag, som hyra, internetuppkoppling, telefon m.m. Det är heller inte möjligt att debitera för all tid som faktiskt läggs ned på att driva företaget: bokföring, administration och kompetensutveckling.

Du måste därför ta mer betalt av kunden än vad din lön, inklusive arbetsgivaravgifter och skatt, ska uppgå till. Det finns två modeller att välja mellan när det gäller prissättning: att ta betalt per timme, eller att ha ett fast pris för en viss roll.

Timdebitering

De flesta som driver företag där de säljer exempelvis konsulttjänster väljer att ta betalt per timme. Det är en enkel modell, både för dig som företagare och för din kund. Det betyder dock inte att den nödvändigtvis är rätt just för dig.

Det är enkelt att ta betalt per timme, men det kan vara svårt att motivera en prishöjning. Det betyder dock inte att det är omöjligt.

TimdebiteringRollbaserad debitering

De som förespråkar debitering baserat på rollen pekar på att olika personer tillför olika stort värde till en kund. Dessutom kan såväl kund som konsult ha ett intresse av att ett visst antal timmar ska avsättas, men detta beror ofta på okunskap hos kunden, alternativt på att konsulten låter sitt behov av intäkter, och inte kundens behov, styra avtalet mellan kund och konsult.

Ett avtal mellan kund och konsult bör dock, enligt de som förespråkar rollbaserad debitering, ta fasta på vilken roll konsulten ska ha, och vad hen ska bidra med hos kunden. Ytterligare en fördel med rollbaserad debitering är att det blir enklare att motivera en prishöjning, när du som konsult har större erfarenhet.

Räkna ut vad du ska debitera

Att räkna ut hur mycket man måste ta betalt som egenföretagare är inte så lätt. Då kan fackförbundet Civilekonomernas guide vara till stor hjälp.

Några råd från guiden är följande:

 • Utgå från en marknadsmässig lön, som du kan leva på
 • Lägg på 32 procent egenavgifter på denna lön
 • Lägg till 12 eller 14,4 procent i semesterersättning, beroende på om du vill ha 25 eller 30 semesterdagar
 • Lägg till de kringkostnader du förväntar dig att ha i din verksamhet. Hit hör exempelvis
  • revisor
  • hjälp med bokföring och redovisning
  • försäkring
  • marknadsföring
  • resor – till kunder, mässor m.m.
 • Lägg till kostnader för tjänstepension

När du har räknat ut den summa du behöver få in varje månad är nästa steg att fundera över debiteringsgraden. Du kommer inte att kunna ta betalt för åtta timmar per arbetsdag – kanske är fem timmar mera rimligt. Fem debiterbara timmar av arbetsdagens åtta ger en faktor på 0,625. Dividera summan du kommit fram till med denna faktor, och dela samtidigt med 167, som är antalet arbetstimmar i en genomsnittlig månad. Om du anser dig behöva en buffert, vilket är klokt, ska du lägga till denna summa också.

Exempel: om du kommit fram till att du behöver få in 100 000 kronor i månaden, ska du dividera detta med 0,625 (om du tänker debitera fem timmar per arbetsdag), samt lägga till eventuell buffert. Låt säga att du bestämmer dig för en buffert på 20 000 kronor. Då ska du debitera 1078 kronor i timmen.