Sociala medier hör hemma i styrelserummet. Det människor ser online påverkar nämligen deras konsumtionsmönster, och det är viktigt att ledamöterna är proaktiva på detta område. Det handlar inte bara om sociala medier, utan även om närvaron på nätet i stort.

En styrelses viktigaste uppgift är att verka för en långsiktig och framgångsrik utveckling av verksamheten. Det är också styrelsens ansvar att säkerställa att den information som företaget lämnar är tillförlitlig och relevant, samt präglas av öppenhet. Detta gäller inte minst i sociala medier, som är de kanaler där de flesta konsumenter idag börjar söka information.

1. Förtroendet är a och o för alla företag

För att ert företag ska få kunder är det viktigt att ni inger förtroende. Här spelar er närvaro på nätet en avgörande roll. Faktorer som påverkar kundernas förtroende är bl.a.:

  • Hur ser sökresultatet ut när man googlar företagets namn eller produkter?
  • Hur ser företagets sajt ut? Är den förtroendeingivande?
  • Vad sägs om företaget på sociala medier?

Genom att bedriva en aktiv omvärldsbevakning kommer ni att kunna skapa er en uppfattning av vilken bild av företaget som dominerar online.

2. Ni möter kunderna där de är

Internet, inte minst de sociala medierna, är våra dagars vardagsrum och offentlighet på samma gång. Det ger helt nya möjligheter att nå kunderna, som har ett helt annat beteende än vad vi är vana vid historiskt.

3. Det är kommunikation som skapar affärerna

Sociala medier ska i första hand inte användas för att sälja, utan för att kommunicera med kunderna. Idag hämtar konsumenterna kunskap och information på sociala medier, snarare än i traditionella dito. Därför måste ert företag skapa innehåll som engagerar och får spridning. Om ni inte lyckas med detta kommer ingen att se ert varumärke.

Ett annat sätt för att kommunicera med kunderna är att använda sociala medier till att besvara frågor från kunderna. Det är idag vanligare att kunderna kontaktar företag på detta sätt än via mejl eller telefon.

Var heller inte rädd för att automatisera vissa utskick, men använd samtidigt automatisering med måtta. Kunderna ska inte känna att de blir spammade med utskick, men de kan uppskatta att se nya bilder på instagram en söndagseftermiddag. Med ett verktyg för automatisering och schemaläggning av inläggen är detta enkelt ordnat.

4. Beredskap för digital krishantering

Kriser kan vara förödande för ett varumärke, och idag kan nästan vad som helst eskalera till en kris, om inte krishanteringsåtgärder vidtas i tid. Gamla synder kan lyftas fram, och om något någon gång har publicerats på nätet om eller av ert företag kan det komma upp till ytan igen nästan när som helst.

Därför är det viktigt att styrelsen är förberedd på att någonting kan hända. Ni kommer att behöva kompetens och resurser för att kunna hantera krisen som har uppstått på ett bra sätt.

5. Omvärldsbevakning

Att vara aktiv på sociala medier är ett utmärkt sätt att bedriva omvärldsbevakning. Det är ofta i sociala medier som trender först kan skönjas, och det är också där ni kan se vad andra säger om ert företag och ert varumärke.