3:12-reglerna är regler om till vilken skattesats du som driver ett fåmansföretag kan plocka ut utdelning ur ditt företag. Upp till ett visst belopp beskattas din utdelning som kapital, vilket ger en skattesats på 20 procent. Det är dock inte alldeles enkelt att beräkna detta belopp.

3:12-reglerna är alltid omstridda. Många vill förändra dem, men det finns också många som vill behålla reglerna som de är. Därför har de inte förändrats detta år, men beloppen har räknats om.

Gränsbelopp 2019

Om du äger ett fåmansföretag som du arbetar i beskattas utdelning under ditt gränsbelopp till 20 procent. Gränsbeloppet kan beräknas på två sätt, enligt förenklings- eller huvudregeln, och du kan använda dig av den metod som är mest fördelaktig för dig.

Förenklingsregeln innebär att ditt gränsbelopp räknas upp med ett schablonbelopp, om du inte kvalificerar dig för utdelning enligt huvudregeln, eller om huvudregeln skulle ge lägre lågbeskattad utdelning än gränsbeloppet.

  • Schablonbeloppet för 2018 är 169 125 kr.
  • Schablonbeloppet för 2019 är 171 875 kr.
  • Schablonbeloppet för 2020 är 177 100 kr.

Huvudregeln kallas även löneregeln, eftersom den baseras på bolagets totala löner. Underlaget vid beräkningen av gränsbelopp enligt denna regel är samtliga kontanta löner som har betalats ut under föregående år. Om bolaget har stora löner kan gränsbeloppet bli betydligt högre än om du använder förenklingsregeln. Detta beror på att utdelning enligt huvudregeln ger dig möjlighet att använda hälften av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. Det finns dock vissa minimigränser som du måste nå upp till för att kunna beräkna gränsbeloppet enligt huvudregeln.

3:12-reglerna

Utdelning under 2018 - deklareras 2019

För att kunna ta ut utdelning enligt huvudregeln under 2018 måste du som ägare, eller dina närstående som arbetar i bolaget, ha tagit ut en lön under 2017 på minst sex inkomstbasbelopp (369 000 kr) plus fem procent av bolagets kontanta löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr).

Utdelning under 2019 - deklareras 2020

För att kunna ta ut utdelning enligt huvudregeln under 2019 måste du som ägare, eller dina närstående som arbetar i bolaget, ha tagit ut en lön under 2018 på minst sex inkomstbasbelopp (375 000 kr) plus fem procent av bolagets kontanta löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (600 000 kr).

Utdelning under 2020 - deklareras 2021

För att kunna ta ut utdelning enligt huvudregeln under 2020 måste du som ägare, eller dina närstående som arbetar i bolaget, ha tagit ut en lön under 2019 på minst sex inkomstbasbelopp (386 400 kr) plus fem procent av bolagets kontanta löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (618 240 kr).

Observera att inkomstbasbeloppet räknas upp varje år, vilket innebär att beloppsgränserna också ändras.

Se upp med följande!

  • Om du äger mindre än fyra procent av ditt bolag finns det en spärr mot löneunderlag.
  • Om du äger flera bolag finns det vissa begränsningar. Därför bör du kontrollera extra noga att rätt regel används i rätt bolag.
  • Om du precis har startat ditt bolag kan du inte räkna med att 3:12-reglerna gäller med en gång.
  • Om du äger via holdingbolag kan det röra sig om dubbel koncerntillhörighet. Kontrollera detta.
  • Om ditt bolag har ett externt passivt ägande på mer än 30 procent kanske 3:12-reglerna inte är tillämpliga.