Aktieportfölj

Vad är ett intresseföretag?

Ett intresseföretag är ett företag där ägaren inte har ett bestämmande inflytande, men där innehavet ändå är av betydelse. Definitionen av ett intresseföretag, enligt årsredovisningslagen, är där innehavet är minst 20 procent av rösterna, men utan att för den skull ha ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande betyder här bestämmande över intresseföretagets strategier. Däremot kan ägarföretaget…