K2 och K3 för stiftelser

Stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen ska i regel också upprätta årsredovisning. Vissa stiftelser kan istället upprätta ett årsbokslut. Detta gäller stiftelser som är bokföringsskyldiga till följd av att tillgångarnas verkliga värde överstiger 1,5 miljoner kronor, och som endast får använda tillgångarna till förmån för medlemmar i en eller flera släkter. En stiftelse är i…