Året närmar sig sitt slut, och det innebär också att det snart är dags för dig som driver enskild näringsverksamhet att deklarera resultatet i NE-bilagan. Du ska också upprätta årsbokslut och lämna in momsdeklaration.

Så avslutar du beskattningsåret

Gör årsbokslutet

Varje beskattningsår ska avslutas med ett årsbokslut, som ligger till grund för din inkomstdeklaration. Om ditt företag har omsatt maximalt tre miljoner kronor kan du använda Skatteverkets e-tjänst Förenklat årsbokslut. Du kan läsa mer om förenklat årsbokslut i Skatteverkets broschyr om detta.

Använder du denna tjänst kan du importera dessa uppgifter till din deklaration. Du kan också göra årsbokslutet i ett redovisningsprogram, eller på en blankett. Oavsett hur du gör årsbokslutet ska du skriva under det, och dokumentet ska spara i sju år. Du behöver dock inte skicka in det till Skatteverket.

Skicka in deklaration

Om du använder e-tjänsten för att deklarera kommer många av uppgifterna redan att vara ifyllda när du loggar in. Du kan också importera din NE-bilaga från ett bokföringsprogram, i form av en SRU-fil. Det går också att lämna in NE-bilagan i pappersform. Sista datum för att lämna in deklarationen är 2 maj.

Om du inte har möjlighet att lämna in deklarationen i tid har du möjlighet att söka anstånd hos skattekontoret. För att beviljas anstånd krävs särskild skäl. Om du däremot blir förhindrad att lämna in deklarationen i tid p.g.a. sjukdom behöver du inte söka anstånd, men du måste kunna visa upp ett läkarintyg. Lämna in deklarationen efter att du tillfrisknat.

Om ni är flera som är delägare i en enskild näringsverksamhet kan ni välja att utse en redovisningsansvarig, som redovisar hela verksamheten på sin NE-bilaga och sedan tar bort de övriga delägarnas resultat. Varje delägare deklarerar i sin tur sin andel på sin NE-bilaga. Ett annat alternativ är att hela firmans verksamhet deklareras på bilaga NEA. Varje delägare lämnar in en egen NEA-bilaga, och redovisar sin del av det totala resultatet på sin NE-bilaga.  

Om du anlitar en revisions- eller bokföringsbyrå för att få hjälp med deklarationen kan byrån ha s.k. byråanstånd, vilket innebär att byrån har tillstånd att lämna in uppgifterna senare.

Skicka in momsdeklaration

Om du redovisar momsen en gång om året ska du lämna in din momsdeklaration senast 14 maj. Detta kan göras via e-tjänsten Moms- och arbetsgivardeklarationer. Om du har handlat med andra EU-länder, vare sig det rör varor eller tjänster, ska momsdeklarationen lämnas in senast 26 februari. Tänk på att vissa varor och tjänster inte är momspliktiga.

Om du inte haft några affärshändelser under året

Om du inte har haft några intäkter eller utgifter i din firma under året, och heller inte har skapat några tillgångar eller skulder, kan du ta bort den NE-bilaga som Skatteverket har skapat åt dig. Du ska dock fylla i momsdeklarationen även i detta fall, men det räcker med att du skriver en nolla i ruta 49.

Om du inte kommer att ha någon verksamhet nästa år ska du avregistrera dig för moms och F-skatt. Du kan ändå ha kvar ditt företagsnamn och företagsregistreringen hos Bolagsverket.