Ska du starta ett bolag? Då har du många uppgifter framför dig, innan du kommer igång med verksamheten. Men det är viktigt att du utför dem, så att allt blir rätt inför starten av din verksamhet. Annars kan du få problem med Bolagsverket, Skatteverket eller din arbetsgivare.

Om du ska starta enskild firma

 1. Ansök om F-skatt. Detta gör du på webbplatsen verksamt.se. Logga in med Bank-ID och fyll i ansökan. Det är gratis att ansöka om F-skatt. Om du kommer att arbeta som anställd samtidigt som du driver företaget ska du ansöka om FA-skatt. När du registrerat dig får du ett registerutdrag som visar att du är godkänd för F- eller FA-skatt, samt ett preliminärt skattebesked som visar hur mycket du ska betala i skatt varje månad. Observera att du ska betala denna skatt även om du inte har några intäkter från din firma.
 2. Momsregistrera din firma. Det finns några branscher som är undantagna från momsplikten, däribland vissa verksamheter i vård- och kultursektorn. Om din försäljning inte överstiger 30 000 kronor om året behöver du heller inte betala in momsen, i de flesta fall. I övriga fall ska du ansöka om momsregistrering när du gör ansökan om F-skatt.
 3. Skydda bolagsnamnet. Om du vill skydda firmans namn kan du registrera den hos Bolagsverket, vilket kostar 900 kronor. Då skyddas namnet i det län där du är verksam. Du kan också välja att registrera bolagsnamnet i flera län. Du betalar då en extra avgift för varje län där du vill skydda namnet. När företagsnamnet är registrerat får du ett registreringsbevis från Bolagsverket.
 4. Sök nödvändiga tillstånd. Många verksamheter kräver tillstånd från kommunen, länsstyrelsen eller någon annan myndighet. På verksamt.se kan du se om ditt företag behöver söka tillstånd. Vissa företag måste också anmälas till Bolagsverkets register mot penningtvätt.
 5. Informera din arbetsgivare. Många anställningsavtal förbjuder anställda att starta konkurrerande verksamhet. Därför bör du informera arbetsgivaren om din nya verksamhet. Om du är anställd av det offentliga måste du alltid göra detta. I vissa fall kan du också ha rätt att vara tjänstledig i upp till sex månader.
 6. Anmäl kassaregister. Om du ska sälja varor eller tjänster mot kontant betalning måste du ha ett certifierat kassaregister, som ska anmälas till Skatteverket. Du måste också kunna lämna kvitto till alla kunder. Skatteverket har listor på godkända register och kontrollenheter.
 7. Välj antal karensdagar. En företagare har i normalfallet sju karensdagar. Du får ingen sjukpenning under dessa dagar. Du kan dock välja att ha fler karensdagar, eller färre. Ju fler dagar, desto lägre blir din avgift för sjukförsäkringen. För att ändra antalet karensdagar kontaktar du Försäkringskassan.
 8. Upprätta bokföring. Alla affärshändelser i ditt bolag – lån, inköp och försäljning – ska bokföras, och bäst är att göra detta löpande. Varje år ska också ett årsbokslut upprättas.
Checklista

Om du ska starta aktiebolag

Aktiebolag kan startas av en eller flera personer, varav några kan vara juridiska personer, alltså andra företag, eller föreningar. Många av aktiebolagen i Sverige är dock enmansföretag.

 1. Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning. Dessa är de dokument som utgör grunden för företaget. Stiftelseurkunden innehåller uppgifter om hur mycket varje aktie ska vara värd initialt, samt vilka som ska ingå i styrelsen. Bolagsordningen innehåller aktiebolagets regler.
 2. Betala in aktiekapitalet. För att kunna starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital om minst 50 000 kronor, eller egendom till motsvarande värde som är till nytta för verksamheten. Summan kan betalas in till din bank, som sedan ska utfärda ett intyg på att inbetalningen har skett. Detta intyg kan lämnas in elektroniskt på verksamt.se.
 3. Registrera bolaget. Ett aktiebolag ska registreras på samma sätt som en enskild firma. Lättast är att göra det på verksamt.se. En skillnad är dock att du måste ange mer information när du registrerar ett aktiebolag. Följande uppgifter ska lämnas:
  • Namnförslag för företaget
  • Verksamhetsbeskrivning
  • Uppgifter om vilka som ska ingå i styrelsen, samt suppleanter
  • Uppgift om vem som ska vara revisor
  • Hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • Aktiernas pris
  • Vem som är stiftare till bolaget
  • Kontaktuppgifter
  • Bankintyg som visar att aktiekapitalet har betalats in

  Samtliga dessa uppgifter finns i stiftelseurkunden eller bolagsordningen. Att registrera bolaget kostar 1900 kronor om du gör det på nätet. Via pappersblankett kostar det 2200 kronor. Vid registreringen får företaget namn och organisationsnummer, och namnet skyddas i hela landet.

 4. Anmäla verklig huvudman. Verklig huvudman är den eller de personer som äger eller kontrollerar företaget, och detta ska anmälas till Bolagsverket. Du kan anmäla flera huvudmän, men du kan också anmäla att huvudman inte kan fastställas, eller att huvudman saknas. Verklig huvudman ska anmälas inom fyra veckor från det att företaget har registrerats.
 5. Ansök om F-skatt. Detta går till på ungefär samma sätt som när du ansöker om F-skatt i en enskild firma (se punkt 1 i checklistan för start av enskild firma).
 6. Registrera dig som arbetsgivare. Detta ska göras även om du inte kommer att anställa någon. Som ägare är du nämligen anställd av ditt bolag, och därför ska du registrera dig som arbetsgivare – för dig själv. Du kommer att betala A-skatt på din inkomst, och om du blir sjuk kan du ta ut sjuklön.
 7. Sök nödvändiga tillstånd.
 8. Upprätta bokföring. Kraven på bokföring och redovisning är mer strikta när det gäller aktiebolag. I slutet av räkenskapsåret ska du upprätta en årsredovisning, bestående av förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och eventuella tilläggsupplysningar.
 9. Välj revisor. Revisorn ska granska redovisningen, och styrelsens skötsel av företaget. Om ditt företag är nystartat behöver ni dock ingen revisor.
 10. Anmäl kassaregister till Skatteverket.
 11. Om du ska handla med andra länder behöver du ett VAT-nummer, som du får när du momsregistrerar dig hos Skatteverket. Du behöver i allmänhet inte ansöka om speciella tillstånd för att vara sig köpa eller sälja varor från andra länder, men du kan behöva lämna uppgifter om varorna till myndigheterna. Vissa varor kräver också tillstånd av Tullverket vid import.