Kontrollbalansräkning

Om ditt företag inte har tillräckliga intäkter i förhållande till sina kostnader kan styrelsen behöva upprätta en kontrollbalansräkning. Genom denna process skyddas kapitalet, exempelvis i uppstartsprocessen när det inte finns några intäkter att tala om. Att kontrollbalansräkningen upprättas behöver alltså inte innebära att företaget går dåligt. Genom att kontrollbalansräkningen upprättas skyddar sig ledamöterna mot risker…