Snabbavveckling är ett alternativ till traditionell avveckling, som går snabbare. Att avregistrera ett bolag tar nämligen en del tid. Vid en snabbavveckling säljer du istället företaget, och får betalt direkt. Därmed avhänder du dig all administration av företaget.

För att genomföra en snabbavveckling bör du kontakta ett företag som arbetar med detta. Många redovisningskonsulter arbetar också med snabbavveckling.

Vid en snabbavveckling avvecklar du företagets tillgångar och skulder, och säljer sedan bolaget.

  • Kräv in fordringar
  • Sälj inventarier och värdepapper
  • Betala de skulder som företaget har

Snabbavveckling av företagNär detta är genomfört ska bolaget endast ha ett skattekonto, ett bankkkonto, samt en skattefordran eller -skuld för innevarande år, ibland också för föregående år. Du ska däremot inte avregistrera företaget hos Skatteverket, det kommer att skötas av det företag som tar hand om avvecklingen. Inteckningar ska tas fram för att kunna överlämnas, men det är företaget som sköter snabbavvecklingen som håller i kontakten med inteckningsmyndigheten.

När du sedan skickar balans- och resultaträkning till det företag som sköter avvecklingen kommer de att ge dig en offert tillbaka, där det står hur mycket du får för ditt företag. Priset baseras på aktiekapitalet, med tillägg för vinstmedel, med avdrag gjorda för avvecklingskostnaderna, och justerat för framskjuten skatt, om sådan finns.

Beskattning av vinst vid snabbavveckling

Vinstmedlens storlek avgör om försäljningen ger en vinst eller en förlust. Om boalget har förluster, och du därför inte får tillbaka hela aktiekapitalet vid försäljningen blir förlusten avdragsgill. Om bolaget istället har vinster betalar du skatt på den överskjutande delen, men får tillbaka vad du betalade för aktierna utan att betala skatt.

Om vinsten inte överstiger ditt privata utdelningsutrymme beskattas den med 20 procent. För högre vinster beskattas den överskjutande delen som inkomst av tjänst. Skattesatsen beror då på hur stora inkomster du har i övrigt. Det finns en gräns för hur stor summa som kan beskattas som inkomst av tjänst. Denna gräns går vid 100 inkomstbasbelopp (6,25 miljoner kronor inkomståret 2018), och inkomster över detta belopp beskattas som inkomst av kapital, med en skattesats på 30 procent.

Om fem år förflyter utan verksamhet i företaget beskattas hela vinsten med 25 procent, vilket ofta innebär att du får betala mindre i skatt. Av denna anledning väljer många företagare att vänta med avvecklingen. Riktigt stora vinster beskattas dock som inkomst av kapital, och då kan det vara mest fördelaktigt att göra en snabbavveckling.

Välj rätt bolag

Snabbavveckling av bolag är en bransch som har vuxit mycket de senaste åren, och antalet företag som erbjuder denna tjänst har ökat kraftigt. Det är dock viktigt att den som köper företaget har ett stort eget kapital. Kolla upp den potentiella köparen av ditt bolag. Om den nya ägaren inte kan betala skatter eller hantera oförutsedda krav kan det drabba dig som tidigare ägare, och även slå tillbaka på företagets tidigare styrelseledamöter.

Om du funderar på snabbavveckling

Det är viktigt att kolla upp leverantören, alltså det företag som ska genomföra snabbavvecklingen. Hur ser leverantörens finanser ut? Och är de lättillgängliga? Det kan vara viktigt att leverantören svarar i telefon vid rätt tillfälle, för att avvecklingen ska bli en lyckad affär.