Aktiebolag är en bolagsform som har många fördelar, även om detta inte alltid innebär att det är den mest förmånliga lösningen – alla bolagsformer har som bekant sina för- och nackdelar. Om du har ett företag som går med stort överskott är aktiebolag att föredra, eftersom det är möjligt att i denna bolagsform göra olika typer av avdrag, som minskar skatten.

I ett aktiebolag har du ganska stora möjligheter att påverka vilken skatt du får betala. Det handlar framförallt om i vilken form du väljer att ta ut vinsten från verksamheten. Utdelning beskattas lägst, men det finns ett tak för hur mycket du kan ta ut som utdelning. Dessutom ligger lönebeloppet till grund för flera andra uträkningar, och det är viktigt att vara medveten om detta.

Hur ska jag välja?

Det ska sägas direkt att det inte går att ge specifika råd för just dig i den här artikeln. Här kommer vi att hålla oss till de generella riktlinjerna, och uppmärksamma vad du bör tänka på för att inte råka ut för obehagliga överraskningar.

Din lön beskattas med mellan 32 och 57 procent, beroende på var i landet du bor och hur mycket du tar ut i lön. Om du tjänar mer än 455 300 kronor betalar du förutom den kommunala skatten också 20 procent i statlig inkomstskatt. Tjänar du mer än 662 300 kronor eller mer betalar du 25 procent i statlig inkomstskatt.

Löner upp till en viss nivå ger pensionsförmåner. Den högsta pensionsgrundande inkomsten är 504 375 kronor per år. Högre lön än så ger inte högre pension. Därför är det klokt att ta ut så hög lön som möjligt, men ändå hamna under skiktgränsen för statlig skatt. Den högsta sjukpenninggrundande inkomsten för sjukpenning är 364 000 kronor, och för föräldrapenning 455 000 kronor.

Har du möjlighet att ta ut utdelning med 20 procents skatt, och behöver pengarna, kan du ta ut dessa om likviditeten i företaget tillåter det. Annars kan du spara utdelningsutrymmet till ett annat år, då det kan möjliggöra utdelning eller reavinst, om bolaget säljs.

Om det finns ytterligare utrymme för utdelning, över gränsbeloppet men under den första skiktgränsen (som går vid 455 300 kronor) kan du ta ut denna. Du får visserligen betala samma skatt på denna som på inkomst av tjänst – 32 procent – om den totala förvärvsinkomsten blir högst 455 300 kronor (efter grundavdrag). Lön eller utdelning över denna gräns kommer att beskattas med en skattesats på 52 procent. Inkomst över den övre skiktgränsen, 662 300 kronor, beskattas med 57 procent marginalskatt på den överskjutande delen.

Om du har anställda kan du behöva höja din egen lön för att ha möjlighet att ta ut mer i utdelning. Enligt den s.k. löneregeln kan du ta ut utdelning under ett högre gränsbelopp, som ska vara lika med antingen sex inkomstbasbelopp plus fem procent av de totala löneutbetalningarna, eller 9,6 inkomstbasbelopp. Du kan läsa mer om löneregeln i vår artikel om 3:12-reglerna.

Om du inte har långt kvar till pensionen spelar lönen mindre roll, och då kan det vara mer fördelaktigt att välja utdelning.