Att starta aktiebolag i slutet av året är fördelaktigt