Funderar du på att starta ett aktiebolag? Eller kanske omvandla en annan bolagsform till ett aktiebolag? Då har du mycket att vinna på att göra det snart. Du kan nämligen endast tillgodoräkna dig utdelning från bolaget om du äger det vid årets början, och som bekant är det inte många månader kvar på detta år. Än har du dock tid att starta ett aktiebolag.

Aktiebolag har flera fördelar framför enskild firma, inte minst om företaget gör stora överskott, eller om verksamheten är förknippad med ekonomisk risk. Om du driver en enskild firma, som du vill omvandla till ett aktiebolag, kan du läsa mer om hur du går till väga här.  

1. Du kan utnyttja gränsbeloppet

Den som äger andelar i ett aktiebolag vid början av ett kalenderår kan beräkna gränsbelopp för det året. Utdelning från bolaget, som sker inom gränsbeloppet beskattas som inkomst av kapital, vilket innebär en skattesats på 20 procent. Att starta aktiebolaget före årsskiftet ger möjlighet att beräkna ett gränsbelopp åtminstone enligt schablonregeln, som även kallas förenklingsregeln. Gränsbeloppet blir i detta fall 2,75 inkomstbasbelopp.

När anses ett aktiebolag vara bildat? Svaret är att det anses vara bildat när stiftelseurkunden är undertecknad, om företaget därefter registreras hos Bolagsverket. Det är alltså inte nödvändigt att registrera bolaget i år, det kan göras i januari 2019.

2. Du kan spara gränsbeloppet

Starta aktiebolag före årsskiftetBolaget måste ha tillräckligt med fastställt eget kapital för att utdelning ska bli aktuell. Hur stort detta kapital är framgår i det fastställda bokslutet, som omfattar de fakturering som gjorts under året. Det innebär att du inte kommer att kunna plocka ut utdelning under 2018. Gränsbeloppet kan dock sparas till kommande år, och det innebär att det kan vara fördelaktigt att starta aktiebolaget nu även om du inte räknar med att kunna ta ut utdelning under 2019 heller. Om företaget har intäkter under 2019, och du äger kvalificerade aktier i bolaget 1 januari 2020, kommer du att vara berättigad till utdelning.

Startar du bolaget nu, 2018, kommer du att kunna beräkna ett gränsbelopp för 2019, vilket gör det möjligt att ta ut utdelning enligt detta gränsbelopp 2020. Om du vill kunna ta ut utdelning enligt 3:12-reglerna nästa år är det också viktigt att du startar ditt bolag redan i år. Tänk också på, vilket framgår i den länkade artikeln, att du måste ta ut lön ur aktiebolaget för att kunna plocka ut utdelning enligt den s.k. löneregeln, som medger ett högre gränsbelopp.  

3. Det är mer fördelaktigt att sälja ett aktiebolag

Om du vill ta in delägare i ditt företag, eller på sikt sälja det, är det mer fördelaktigt med ett aktiebolag.