Många som startar ett företag väljer att göra det i form av en enskild firma. När firman sedan växer kan ett aktiebolag vara mer fördelaktigt. I den här artikeln går vi igenom hur det går till att flytta verksamheten från en enskild firma till ett aktiebolag.

Den som vill driva ett företag på egen hand har två val: aktiebolag eller enskild firma. Båda dessa företagsformer har sina fördelar, men många som väljer att starta en enskild firma känner efter några år att det skulle vara fördelaktigt att omvandla verksamheten till ett aktiebolag.

Skälen till att ombilda till aktiebolag kan vara många. Några exempel är följande:

 • Ett aktiebolag har en styrelse. Genom att rekrytera ledamöter till styrelsen kan du få in affärskompetens i företaget, och det är också ett bra sätt att utöka ditt eget och företagets nätverk.
 • I ett aktiebolag är din ekonomi och bolagets strikt åtskilda. Det innebär att du inte utsätter din privatekonomi för samma risker som du gör i en enskild firma. Där kan du bli personligen ansvarig för företagets skulder.
 • I ett aktiebolag där ägaren tar ut lön över en viss nivå finns möjligheten att ta ut en del av vinsten som utdelning. Skatten på utdelning är lägre än skatten på lön.
 • Det är enklare att anställa personal i ett aktiebolag än i en enskild firma. Många väljer därför att omvandla strax innan de ska anställa sin första medarbetare.
 • Ett aktiebolag kan placera i aktier eller fonder.
 • Bokstavskombinationen AB inger extra förtroende i många sammanhang, och kan faktiskt göra det enklare att hitta kunder.

Hur du går till väga

Det går inte att bara byta bolagsform. Istället måste du bilda ett nytt aktiebolag, som tar över den gamla firmans verksamhet och tillgångar. Så gör du för att omvandla din firma till aktiebolag:

 1. Avsluta bokföringen i den enskilda firma, och upprätta ett sista bokslut. Detta innebär att räkenskapsåret blir kortare än 12 månader under firmans sista räkenskapsår, men det har ingen betydelse.
 2. Registrera aktiebolaget hos Bolagsverket. Du kan också köpa ett lagerbolag, alltså ett färdigt bolag. Att registrera bolaget själv blir billigare, det kostar 900 kronor. Om du istället väljer att köpa ett lagerbolag kostar det ungefär 5000 kronor, men å andra sidan sköter säljaren, bolaget som du köpt lagerbolaget från, allt pappersarbete. Det går också snabbare om du väljer ett lagerbolag, men Bolagsverket har snabbat upp sina handläggningstider.

  Efter ungefär en vecka får du ditt aktiebolag godkänt, förutsatt att det inte finns något annat bolag som heter samma sak. När ansökan är godkänd kan du inleda verksamheten i företaget, förutsatt att du har satt i det aktiekapital som krävs: 50 000 kronor.
 3. Flytta in firman i aktiebolaget. Detta görs lämpligast i början av året, så att ingen deklaration behöver göras för det år då firman avvecklas. Övertagandet av firmans tillgångar kan göras på flera sätt, men för att undvika skatt är det bäst att göra så här:

  Sälj firmans tillgångar till det nybildade aktiebolaget, till marknadsmässigt pris. Om tillgångarna är stora kan det behövas ett värderingsintyg, som visar vad som är marknadsmässigt pris. Om bolaget också tar över betalningsansvaret för firmans skulder utgör detta en del av betalningen. Det går också att överta tillgångarna till det bokförda värdet, som är lägre än marknadspriset. Detta kallas underprisöverlåtelse. Om hela firmans verksamhet överlåts, inklusive realtillgångar, behöver du inte betala någon skatt. Om skulderna är större än tillgångarna uppstår ett så kallat förbjudet lån. Om du vill slippa skatt måste du då betala mellanskillnaden till aktiebolaget. Avsättningar till expansionsfond i den enskilda firman tas över av aktiebolaget, i form av beskattat kapital. Även periodiseringsfonderna övertas, med samma antal år till överföring. Om de avsatta pengarna inte finns kvar i firman måste fonderna återföras till beskattning.
 4. Avregistrera den enskilda firman. Detta görs hos Skatteverket. Om du har e-legitimation, som Bank-ID, kan du på verksamt.se lämna in begäran om återkallande av F-skatt, avregistrera dig för moms, avregistrera dig som arbetsgivare, och avregistrera kassaregister om du haft det. När du avregistrerar den enskilda firman ska du också lämna in firmans sista periodiska sammanställning till Skatteverket. Glöm inte heller bort att lämna kontrolluppgifter för eventuella anställda.

Tänk på det här när du omvandlar till aktiebolag

 • För att överföringen av tillgångar från den enskilda firman till aktiebolaget ska godkännas krävs det finnas ett styrelsebeslut på detta. Det ska också upprättas ett överlåtelseavtal, där det framgår vilka tillgångar och skulder som förs över, och hur stor köpeskillingen är.
 • Om aktiebolaget inte har tillräckliga medel för att betala hela köpeskillingen uppstår en skuld. I den situationen kan det vara smart att upprätta en revers, så att aktieägaren kan få ränta på sin fordran. Om aktiebolaget går i konkurs kan aktieägaren då göra avdrag för kapitalförlusten.  
 • Om det hör en näringsfastighet eller -bostadsrätt till den enskilda näringsverksamheten ska överlåtelsen redovisas i inkomstslaget kapital på Skatteverkets blankett K7 respektive K8.
 • Om du är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal tar aktiebolaget över rättigheter och skyldigheter knutna till denna skattskyldighet. Överlåtelsen av fastigheten ska anmälas till Skatteverket på blankett SKV 5722. Lagfarten för fastigheten hos Lantmäteriet eller Inskrivningsmyndigheten ska också ändras.
 • Om du i din enskilda firma har pengar på ett skogs- eller skogsskadekonto kan du överlåta detta konto till aktiebolaget. Beloppet ska tas upp som inkomst i din näringsverksamhet.
 • Alla affärshändelser i firman som avvecklas ska bokföras, även de allra sista. Räkenskaperna ska sedan finnas tillgänglig i sju år, precis som annan bokföring.
 • Vilka avtal hade den enskilda firman, och vilka av dessa ska aktiebolaget överta? Ofta måste nya avtal skrivas med kunder och leverantörer, för att verksamheten i det nya aktiebolaget ska kunna fortsätta. Annars kan det hända att du plötsligt står utan bredband, telefoni eller något annat livsviktigt.  
 • Var inte för snabb med att överföra medel från den enskilda firman till aktiebolaget. Om du betalar för lite i skatt, och sedan avsätter pengar i periodiserings- och expansionsfonder som aktiebolaget tar över, kan det bli svårt att få fram pengar om firman måste betala mer i skatt. Gör inte avsättningarna förrän du vet vad skatten blir.

Det är, som synes, inte helt enkelt att omvandla en enskild firma till aktiebolag. I många fall är det dock värt det, inte minst om din firma går så bra att dina inkomster överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt. Processen känns krånglig kan du köpa ett lagerbolag istället för att bilda ett aktiebolag, och du kan också ta hjälp för att genomföra omvandlingen.