Att välja bolagsform är inte alltid enkelt. Vad som är mest fördelaktigt beror på flera olika faktorer. Det är viktigt att tänka över valet noga, eftersom det har betydelse för företagets lönsamhet. Detta gäller även när du startar firma på egen hand. Då har du två val: enskild firma (kallas även enskild näringsverksamhet) eller aktiebolag.

En vanlig uppfattning är att aktiebolag alltid är det bästa valet, eftersom det går att plocka ut utdelning till en låg skattesats. Det finns dock många situationer där enskild firma är ett bättre val, eftersom även denna bolagsform har ett flertal fördelar. I den här artikeln går vi igenom sju av dem

7 fördelar med enskild firma

Det är billigt att start enskild firma

För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, eller andra tillgångar till motsvarande värde. Att starta enskild näringsverksamhet kräver däremot inte något kapital.

Färre uppgifter blir offentliga

Om du inte vill att dina konkurrenter ska ha tillgång till information om ditt företags finansiella situation har den enskilda firman vissa fördelar. Ett aktiebolag måste upprätta en årsredovisning, som alltid är offentlig. En enskild firma, däremot, måste visserligen upprätta ett årsbokslut, men det blir inte offentligt.

Högre ersättning om du blir sjuk

När du har enskild näringsverksamhet kan du själv välja hur många karensdagar du ska ha. Ju färre karensdagar, desto lägre egenavgifter betalar du. Många väljer att ha sju karensdagar, och efter dessa får de ersättning från Försäkringskassan om de är för sjuka för att arbeta.

Om du istället har ett aktiebolag som du är anställd i får du inte någon ersättning från Försäkringskassan förrän efter 14 dagars sjukdom. Dessförinnan är det din arbetsgivare, alltså du själv, som ska betala sjuklön.

Det är lättare att hantera stora underskott

Vid stora underskott, där en stor del av aktiekapitalet har förbrukats, kan ägaren till ett aktiebolag tvingas begära det i likvidation eller konkurs. I en enskild firma, däremot, finns det ingen gräns för hur stora underskotten kan vara. Du har också möjlighet att kvitta de underskott som har uppstått i verksamheten mot inkomst av tjänst.

Enskild firmaDu kan använda dig av en expansionsfond

I en enskild firma finns möjligheten att sätta av pengar till en expansionsfond. När du avsätter pengar till en expansionsfond får du betala 22 procent av avsättningen i skatt. Om du senare, vid en förlust, återför pengarna till din firma får du tillbaka skatten som du betalade vid avsättningen. Detta liknar bestämmelserna för beskattat kapital i ett aktiebolag, men där finns ingen möjlighet att få tillbaka de pengar som betalats i skatt.

Mer förmånligt med periodiseringsfond

Både enskilda firmor och aktiebolag kan använda sig av periodiseringsfonder, men skattereglerna är mer förmånliga för enskilda firmor. I en enskild firma kan 30 procent avsättas till fonden, att jämföra med 25 procent i ett aktiebolag. Dessutom beräknas den skattefria avsättningen innan du tagit ut någon ersättning, till skillnad från i ett aktiebolag där avsättningen beräknas efter att du tagit ut lön. Slutligen beräknas ingen ränta på avsättningen i en enskild firma, vilket sker i ett aktiebolag.

De sociala avgifterna blir lägre om du tar ut hel ålderspension

Om du inte har fyllt 65 år vid inkomstårets början, och tar ut hel ålderspension, behöver du bara betala 10,21 procent i sociala avgifter. Det är betydligt lägre än vad du hade betalat om du hade haft ett aktiebolag.

Fördelarna med enskild firma kan sammanfattas i att det är enkelt att komma igång, och att det blir mindre pappersarbete. Det finns också vissa skattetekniska fördelar. En del av dessa kan verka komplicerade, men de är inte mer komplicerade än motsvarande regler som rör aktiebolag.

Har du en affärsidé som du vill komma igång med snabbt, och där du bedömer att risken inte är särskilt stor, rekommenderar vi att du startar enskild firma. Då har du större möjligheter att koncentrera dig på kärnverksamheten i företaget.